Tài Liệu

Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 3 Mẫu biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó cuối năm 2020 – 2021

Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng gồm 3 mẫu, được thiết lập để chép lại toàn bộ buổi họp, phân loại dữ liệu thống kê trưởng hiệu, phó cuối năm học 2020 – 2021.

Biển nội dung đánh giá hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng năm 2021 cần xác định thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nội dung…. Xin mời thầy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Báo Năng Lượng:

Nhận định mẫu đánh giá trưởng, phó hiệu – Mẫu 1

PHÒNG GD & ĐT …………… ..
MẦM NON ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày… .. tháng…. năm …… ..

HỌP BẢN BIÊN
Đánh giá chuẩn xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
Năm học ……………

I. TRỜI GIAN: In hồi 7 giờ 30 phút ngày… .. tháng …… năm …….

II. ĐIỂM ĐIỂM: Văn phòng trường mầm non …………………………… ..

III. THÀNH PHẦN

Số người tham dự: 49

Số người đi xa: 0 Lí do

Chủ cuộc họp: ……………………. – Hiệu trưởng

Thư kí: ……………………………………………………… ..

Thành viên: Toàn bộ bộ phận, giáo viên, nhân viên của trường.

IV. NỘI DUNG

1. Bà ………. – Chủ cuộc họp – Hiệu trưởng nhà trường thông qua văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

Theo …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Bầu ban kiểm phiếu

Hội nghị bầu chọn tổ chức kiểm tra gồm các bà có tên sau:

……………………………………………. – Tổ trưởng

……………………………………………. – Ký hiệu thư

……………………………………………. – Thành viên

3. Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

a) Bà ………………………. – Đọc trưởng hiệu tự đánh giá

– Bà ……………………… – Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến ​​nhận xét bản đánh giá của bà ……………………… và tổ chức lấy ý kiến ​​của bộ giáo dục viên, nhân viên qua Bộ quản lý phiếu, giáo viên, nhân viên đánh giá hiệu trưởng

– 100% Bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Hiệu trưởng theo Phiếu quản lý, giáo viên, nhân viên đánh giá Hiệu trưởng

b) Bà ……………………… – Phó Hiệu trưởng tự đánh giá

– Bà ……………………… – Hiệu trưởng lấy ý kiến ​​nhận xét bản đánh giá của bà ……………………… và tổ chức lấy ý kiến ​​của Bộ giáo dục viên, nhân viên qua phiếu Bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đánh giá Phó Hiệu trưởng

– Bộ quản lý 100%, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Phó Hiệu trưởng theo phiếu quản lý, giáo viên, nhân viên đánh giá Phó Hiệu trưởng

c) Tổng hợp số phiếu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

STT

CBQL họ và tên

Service

Xếp loại chuẩn đánh giá Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

Export

Khá

Trung bình

Kém

1

………………………

Trưởng hiệu

48/48 = 100%

2

………………………

Trưởng hiệu phó

47/48 = 97,92%

1/48 = 2,08%

Thư ký thông qua biên soạn, 100% bộ phận, giáo viên, nhân viên nhất trí với nội dung trên. Cuộc họp kết thúc vào hồi: 9 giờ 00 cùng ngày. /.

THƯ KÝ

HỌP CỘNG HÒA

Nhận xét đánh giá hiệu trưởng mẫu, phó hiệu – Mẫu 2

PHÒNG GD & ĐT …………
…………

Cho nên: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …… ..tháng …… năm ……… ..

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG
V / v đánh giá, xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn Phó Hiệu trưởng và Chuẩn giáo viên năm học ……… ..

I. TRỜI GIAN:

1 ngày (Từ …… đến ………. Ngày ……….).

II. ĐIỂM ĐIỂM

Phòng hội đồng nhà trường khu Trung Tâm

III. THÀNH PHẦN

Toàn bộ bộ máy, giáo viên, nhân viên trong trường học.

Bộ tổng số, giáo viên, nhân viên:… ..đ / c

Có mặt:… ..đ / c – Có mặt: …… có lý do nghỉ thai sản

Chủ tọa: Đ / c …… ..- Hiệu trưởng.

Thư ký: Đ / c ………………. Đồng hội ký thư – Giáo viên chuyên trách khối Giáo dục.

IV. NỘI DUNG

* Đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên:

1. Đ / c …………. – Hiệu trưởng – Chủ tọa – Thông qua các văn bản hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

một. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn: Quyết định số …………………….

b. Đánh giá loại Hiệu trưởng theo Chuẩn:Thông tư …… .. ngày 1 …… .của Bộ GD & ĐT về ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non; Công văn số ……… ngày 02/06/2011 của Bộ GD & ĐT về định hướng xếp loại Hiệu trưởng trường Mầm non theo số ……… ..

c. Đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn:Công văn số ……… .ngày ……… ..của Bộ GD & ĐT về định hướng đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, phổ thông và Phó giám đốc trung tâm GDTX.

2. Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng: (Đ / c …………. – Phó Hiệu trưởng chủ trì)

– Đ / c ………… – Hiệu trưởng tự đánh giá quá trình tác nghiệp năm học …… ..trước hội nghị.

– Đ / c Nguyễn Thị Mai – Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến ​​của CB-GV-NV toàn trường nhận xét đánh giá bản đồ của đ / c Hiệu trưởng:

* Ý kiến ​​đ / c Kiều Thị Hằng (GV lớp… ..):

Đ / c …… là người quản lý có tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát và có tinh thần trách nhiệm. Trong năm học đồng chí có rất nhiều cố gắng để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, đồng thời được quản lý rất chặt chẽ với tác giả CS&GD trẻ của GV-NV trong nhà trường, đã tham gia tốt với cấp trên để xin kinh trường XD, trang bị, mua sắm được làm đầy đủ đồ dùng trang thiết bị hiện đại cho các lớp và nhà trường, đã làm tốt công việc của XHH để XD môi trường cảnh quan sư phạm đầy đủ cho các cháu ở các khu, được Quản lý bộ và nhân dân và phụ huynh tin tưởng. Chất lượng CS&GD của nhà trường trong năm học ……… đạt được nhiều thành tích cao so với năm học cũ.

Đ / c đề nghị cấp trên xếp loại đ / c …… ..Đạt loại: Export.

* Ý kiến ​​đ / c …………. (GVPT chuyên môn tổ GD):

Đ / c …… ..là một Hiệu trưởng có trách nhiệm cao, xử lý công việc và xử lý trách nhiệm. Đồng thời trong lãnh đạo chỉ đạo đ / c luôn gần, quan tâm đến chị em, trong năm học đ / c có nhiều ý tưởng và sáng kiến ​​mới để đưa ra phong trào của nhà trường đi lên. Đặc biệt là môi trường XD công việc lấy trẻ là trung tâm.

Đ / c đề nghị cấp trên xếp loại đ / c …… ..đạt loại: Export.

* Ý kiến ​​đ / c ………. (Tổ trưởng khu Quảng Minh):

Trọng công tác quản lý chỉ đạo, đồng chí …… ..luôn là tấm gương cho chị em noi theo, luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của chị em, giáo viên, nhân viên. Đặc biệt những chị em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong nhà trường đ / c luôn gần, quan tâm, động viên không bằng cả tinh thần và cả vật chất để chị yên tâm tác nghiệp.

Đồng chí Hằng cũng đề nghị cấp trên XL đồng chí …… đạt loại: Export.

* Ý kiến ​​của các thành viên còn lại trong hội nghị:

Nhất trí với những ý kiến ​​đã phát biểu trong hội nghị và đề nghị cấp trên xếp loại đ / c Thủy đạt loại: Export.

3. Lấy ý kiến ​​đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng: (Đ / c ……… – Chủ trì).

Đồng chí ……… ..– read the text type too a task in the year learning …… .của bản thân.

– Đ / c ……… .. – Hiệu trưởng lấy ý kiến ​​đánh giá của CB, GV, NV cho bản đánh giá của Đ / c ………….

* Ý kiến ​​đ / c ……….: Đ / c …… .có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, luôn tạo điều kiện để giúp đỡ các chị GV, NV trong trường, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề.

Đ / c đề xuất xếp loại …… đạt loại: Export.

* Ý kiến ​​của tất cả các thành viên còn lại trong hội nghị: Cũng đều nhất trí với ý kiến ​​của đ / c …… đã phát biểu và đều đề xuất xếp loại đồng chí …… ..đạt loại: Export.

4. Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV:

* Đồng chí …… ..- Hiệu trưởng: Thông qua hội nghị về việc lấy ý kiến ​​phát biểu, đóng góp ý kiến ​​và sắp xếp các loại thành viên trong hội đồng nhà trường là để Ban giám sát hiệu ứng tham chiếu, còn kết quả đánh giá cuối cùng xếp loại về chuẩn GVMN sẽ do the leader of the rule.

Đ / c Hiệu trưởng yêu cầu các tổ trưởng tổ chức các khối lần lượt thông qua kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá phân loại của tổ về GVMN chuẩn. Sau đó Ban giám sát hội tụ ý kiến ​​để thống nhất từng loại Giáo dục theo tiêu chuẩn quy định trong văn bản hướng dẫn của các cấp.

Căn cứ vào kết quả XLGV của từng tổ, Hiệu trưởng thông qua kết quả XL chuẩn nghề nghiệp GVMN cụ thể đối với từng giáo viên cụ thể như sau:

Tổng số GV được đánh giá: …… .đ / c

– Đối với GV biên chế: Total …… .đ / c

+ Đạt loại xuất sắc: ……… đ / c;

+ Đạt loại khá: …… ..đ / c.

+ Đạt loại TB: …… .đ / c.

– Đối chiếu với đồng GV: Tổng ……… đ / c

+ Đạt loại xuất sắc: ……… .đ / c;

+ Đạt loại khá: 0 đ / c;

+ Đạt loại TB: 0 đ / c.

5. Đ / c …………. – Hiệu trưởng kết luận và yêu cầu thư ký thông qua biên soạn hội nghị before toàn thể CB, GV, NV:

Biên bản được thông qua tại hội nghị hồi sinh …… .ngày …… .. được 100% thành viên có mặt trong hội nghị nhất trí với những nội dung biên soạn và không ai có ý kiến ​​khác.

Hội nghị kết thúc hồi …… .ngày ……….

CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ

SƠ HỘI NGHỊ

Nhận xét đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu – Mẫu 3

SỞ GD & ĐT ……………….
…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— o0o ——–

Số: / BB-…. ………, ngày… tháng… năm 20…

BẢN BIÊN
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG THEO CHUẨN BỊ HIỆU TRƯỞNG
NĂM HỌC 20… -20…

Hôm nay vào lúc… .. giờ… .., ngày…. /… / 20…, tại Trường ……………. tổ chức họp đánh giá, xếp loại HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng năm học 20… -20….

I. THÀNH PHẦN:

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên sở hữu trường: ……… .. người; đi: ………………

– Reason:……………………………………………………………………………………..

II. NỘI DUNG:

Ông (bà): ……………………………………………………… .. :; Hiệu trưởng.

a) Triển khai các văn bản chỉ đạo có liên kết hướng dẫn đánh giá HT, PHT theo chuẩn bao gồm:

– Thông tư 29 / BGDĐT;

– Công văn số 430 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 và công văn số 630 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GD-ĐT về việc định hướng đánh giá, xếp loại HT, PHT.

b) Bầu Ban kiểm phiếu: …………., TBTTND (Trưởng ban); Ô …………………… (Ủy viên).

c) Tự thực hiện đánh giá, xếp loại:

– HT, PHT display content Đánh giá tự động ký hiệu.

– CB, GV, NV cơ sở đóng góp ý kiến, tham gia đánh giá HT và ghi điểm, nhận xét, đánh giá vào Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT.

– Ban kiểm phiếu kiểm định số lượng phiếu đánh giá, thông báo trước cơ sở lượng phiếu và bàn giao cho công đoàn.

– Bản soạn thảo thư ký tiến hành và thông qua bản đóng góp ý kiến ​​đánh giá tại cuộc họp.

Tiến hành đánh giá, xếp loại

Đánh giá, xếp loại ông (bà) …………………………………………………., Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………… .; Đại diện cho Đảng cấp.

– Ông (bà) …………………………… ..trình bày nội dung Đánh giá tự động ký hiệu: (has Đánh giá tự động ký hiệu kèm theo).

– Các ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu tiên: ……………………………………………………………………………………… ..…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

+ Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): …… đại diện công đoàn.

Đánh giá, xếp loại ông (bà) ………………………………………., P. Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………… .; Đại diện cho Đảng cấp.

– Ông (bà) …………………………… ..trình bày nội dung Đánh giá tự động hiệu trưởng: (has Đánh giá tự động hiệu trưởng kèm theo).

– Các ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu tiên: ……………………………………………………………………………………… ..…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

+ Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ………… đại diện công đoàn.

Đánh giá, xếp loại ông (bà) ………………………………. ………………., P. Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………… .; Đại diện cho Đảng cấp.

– Ông (bà) …………………………… ..trình bày nội dung Đánh giá tự động hiệu trưởng: (has Đánh giá tự động hiệu trưởng kèm theo).

– Các ý kiến ​​đóng góp:

+ Ưu tiên: ……………………………………………………………………………………… ..…

…………………………………………………………………………………………………

+ Nhược: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ………… đại diện công đoàn.

Cuộc họp kết thúc vào hồi: …… ..h ……. cùng ngày. Biên bản được thống nhất qua hệ thống thông tin với nội dung trên.

Xem Thêm:  Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

THƯ KÝ

HAL TRƯỞNG

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN (nhận phiếu)

Vừa rồi, baonangluong.info đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 3 Mẫu biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó cuối năm 2020 – 2021❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 3 Mẫu biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó cuối năm 2020 – 2021” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 3 Mẫu biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó cuối năm 2020 – 2021 [ ❤️️❤️️ ]” hiện nay. Hãy cùng baonangluong.info phát triển thêm nhiều bài viết hay về “Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 3 Mẫu biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó cuối năm 2020 – 2021” bạn nhé.

Bài viết “Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 3 Mẫu biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó cuối năm 2020 – 2021” được đăng bởi vào ngày 2022-05-15 13:12:18. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại baonangluong.info

Xem thêm về Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 3 Mẫu biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó cuối năm 2020 – 2021
#Biên #bản #họp #đánh #giá #chuẩn #Hiệu #trưởng #Phó #Hiệu #trưởng #Mẫu #biên #bản #đánh #giá #hiệu #trưởng #hiệu #phó #cuối #năm

Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng gồm 3 mẫu, được lập ra để ghi chép lại toàn bộ buổi họp, nhằm thống kê đưa ra số liệu xếp loại hiệu trưởng, hiệu phó dịp cuối năm học 2020 – 2021.
Nội dung biển bản đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng năm 2021 cần ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nội dung…. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Báo Năng Lượng:
Mẫu nhận xét đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT……………..TRƯỜNG MẦM NON………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng…. năm ……..

BIÊN BẢN HỌP TRƯỜNGĐánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởngNăm học……………
I. THỜI GIAN: Vào hồi 7 giờ 30 phút ngày….. tháng…… năm…….
II. ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng trường Mầm non ……………………………..
III. THÀNH PHẦN
Số người tham dự: 49
Số người vắng mặt: 0 Lí do
Chủ trì cuộc họp: ……………………. – Hiệu trưởng
Thư kí: ………………………………………………………..
Thành viên: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.
IV. NỘI DUNG
1. Bà………. – Chủ trì cuộc họp – Hiệu trưởng nhà trường thông qua các văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng
Theo…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. Bầu ban kiểm phiếu
Hội nghị đã tín nhiệm bầu ra tổ kiểm phiếu gồm các bà có tên sau:
……………………………………………. – Tổ trưởng
……………………………………………. – Thư ký
……………………………………………. – Thành viên
3. Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng
a) Bà ………………………. – Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá
– Bà ……………………… – Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét bản tự đánh giá của bà ……………………… và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ giáo viên, nhân viên qua phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Hiệu trưởng
– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Hiệu trưởng theo phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Hiệu trưởng
b) Bà ……………………… – Phó Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá
– Bà ………………………– Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét bản tự đánh giá của bà ……………………… và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ giáo viên, nhân viên qua phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Phó Hiệu trưởng
– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Phó Hiệu trưởng theo phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Phó Hiệu trưởng
c) Tổng hợp số phiếu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

STT

Họ và tên CBQL

Chức vụ

Xếp loại đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

1

………………………

Hiệu trưởng

48/48=100%

2

………………………

Phó Hiệu trưởng

47/48=97,92%

1/48=2,08%

Thư ký thông qua biên bản, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhất trí với nội dung trên. Cuộc họp kết thúc vào hồi: 9 giờ 00 cùng ngày./.

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Mẫu nhận xét đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT…………TRƯỜNG…………
Số: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
………, ngày ……..tháng ……năm………..

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNGV/v đánh giá, xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn Phó Hiệu trưởng và Chuẩn giáo viên năm học ………..
I. THỜI GIAN:
1 ngày (Từ ……đến ………. ngày ……….).
II. ĐỊA ĐIỂM
Phòng hội đồng nhà trường khu Trung Tâm
III. THÀNH PHẦN
Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: …..đ/c
Có mặt: …..đ/c – Vắng mặt: …… có lý do nghỉ thai sản
Chủ tọa: Đ/c ……..- Hiệu trưởng.
Thư ký: Đ/c ………………. Thư ký hội đồng – Giáo viên phụ trách chuyên môn khối Giáo dục.
IV. NỘI DUNG
* Đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
1. Đ/c …………. – Hiệu trưởng – Chủ tọa – Thông qua các văn bản hướng dẫn về việc Đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
a. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn: Quyết định số…………………….
b. Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn:Thông tư …….. ngày 1…….của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non; Công văn số ………ngày 02/06/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại Hiệu trưởng trường Mầm non theo thông tư số ………..
c. Đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn:Công văn số……….ngày ………..của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, phổ thông và Phó giám đốc trung tâm GDTX.
2. Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng: (Đ/c …………. – Phó Hiệu trưởng chủ trì)
– Đ/c ………… – Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá quá trình công tác năm học ……..trước hội nghị.
– Đ/c Nguyễn Thị Mai – Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến của CB-GV-NV toàn trường nhận xét cho bản tự đánh giá của đ/c Hiệu trưởng:
* Ý kiến đ/c Kiều Thị Hằng (GV lớp …..):
Đ/c ……là người quản lý có tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát và có tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm học đồng chí đã có rất nhiều cố gắng để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, đồng thời đã quản lý rất chặt chẽ công tác CS&GD trẻ của GV-NV trong nhà trường, đã tham mưu tốt với cấp trên để xin kinh phí XD trường, trang bị, mua sắm được đầy đủ đồ dùng trang thiết bị hiện đại cho các lớp và nhà trường, đã làm tốt công tác XHH để XD môi trường cảnh quan sư phạm đầy đủ cho các cháu ở các khu, được cán bộ và nhân dân và phụ huynh tin tưởng. Chất lượng CS&GD của nhà trường trong năm học ……… đạt được nhiều thành tích cao so với năm học cũ.
Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c ……..Đạt loại: Xuất sắc.
* Ý kiến đ/c ………….(GVPT chuyên môn tổ GD):
Đ/c ……..là một Hiệu trưởng có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đ/c luôn gần gũi, quan tâm đến chị em, trong năm học đ/c đã có nhiều ý tưởng và sáng kiến mới để đưa phong trào của nhà trường đi lên. Đặc biệt là công tác XD môi trường học tập lấy trẻ là trung Tâm.
Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c ……..đạt loại: Xuất sắc.
* Ý kiến đ/c ……….(Tổ trưởng khu Quảng Minh):
Trong công tác quản lý chỉ đạo, đồng chí ……..luôn là tấm gương cho chị em noi theo, luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của chị em, giáo viên, nhân viên. Đặc biệt những chị em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong nhà trường đ/c luôn gần gũi, quan tâm, động viên không những bằng cả tinh thần và cả vật chất để chị em yên công tác hơn.
Đồng chí Hằng cũng đề nghị cấp trên XL đồng chí ……đạt loại: Xuất sắc.
* Ý kiến của các thành viên còn lại trong hội nghị:
Đều nhất trí với những ý kiến đã phát biểu trong hội nghị và đều đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy đạt loại: Xuất sắc.
3. Lấy ý kiến đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng:(Đ/c ………- Chủ trì).
Đồng chí ………..– đọc bản tự đánh giá quá trình công tác trong năm học …….của bản thân.
– Đ/c ……….. – Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét của CB,GV,NV cho bản tự đánh giá của Đ/c ………….
* Ý kiến đ/c ……….: Đ/c …….có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, luôn tạo điều kiện để giúp đỡ chị em GV,NV trong trường, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề.
Đ/c đề nghị xếp loại ……đạt loại: Xuất sắc.
* Ý kiến của tất cả các thành viên còn lại trong hội nghị: Cũng đều nhất trí với ý kiến của đ/c …… đã phát biểu và đều nhất trí đề nghị xếp loại đồng chí ……..đạt loại: Xuất sắc.
4. Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV:
* Đồng chí ……..- Hiệu trưởng: Thông qua trước hội nghị về việc lấy ý kiến phát biểu, đóng góp ý kiến và xếp loại của các thành viên trong Hội đồng nhà trường là để Ban giám hiệu tham khảo, còn kết quả đánh giá xếp loại cuối cùng về chuẩn GVMN sẽ do Hiệu trưởng quyết định.
Đ/c Hiệu trưởng đã yêu cầu các đồng chí tổ trưởng các khối lần lượt thông qua kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá xếp loại của tổ về chuẩn GVMN. Sau đó Ban giám hiệu hội ý để thống nhất xếp loại từng Giáo viên theo các tiêu chuẩn đã quy định trong các văn bản hướng dẫn của các cấp.
Căn cứ vào kết quả XLGV của từng tổ, Hiệu trưởng đã thông qua kết quả XL chuẩn nghề nghiệp GVMN cụ thể đối với từng GV cụ thể như sau:
Tổng số GV được đánh giá: …….đ/c
– Đối với GV biên chế: Tổng …….đ/c
+ Đạt loại xuất sắc: ………đ/c;
+ Đạt loại khá: ……..đ/c.
+ Đạt loại TB: …….đ/c.
– Đối với GV hợp đồng: Tổng ………đ/c
+ Đạt loại xuất sắc: ……….đ/c;
+ Đạt loại khá: 0 đ/c;
+ Đạt loại TB: 0 đ/c.
5. Đ/c …………. – Hiệu trưởng kết luận và yêu cầu thư ký thông qua biên bản của hội nghị trước toàn thể CB,GV,NV:
Biên bản được thông qua tại hội nghị hồi …….ngày …….. được 100% thành viên có mặt trong hội nghị nhất trí với những nội dung của biên bản và không ai có ý kiến nào khác.
Hội nghị kết thúc hồi …….ngày……….

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

Mẫu nhận xét đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó – Mẫu 3

SỞ GD& ĐT ……………….TRƯỜNG …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———o0o——–

Số: /BB-….
………, ngày … tháng … năm 20…
BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNGNĂM HỌC 20…-20…
Hôm nay vào lúc ….. giờ ….., ngày …./…/20…, tại Trường ……………. tổ chức họp đánh giá, xếp loại HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng năm học 20…-20….
I. THÀNH PHẦN:
– Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của trường: ……….. người; vắng: ………………
– Lý do:……………………………………………………………………………………..
II. NỘI DUNG:
Ông (bà): ………………………………………………………..: ; Hiệu trưởng.
a) Triển khai các văn bản chỉ đạo có liên quan về hướng dẫn đánh giá HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng gồm:
– Thông tư 29/BGDĐT;
– Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 và công văn số 630/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT, PHT.
b) Bầu Ban kiểm phiếu: …………., TBTTND (Trưởng ban); Ô…………………… (Ủy viên).
c) Trình tự thực hiện đánh giá, xếp loại:
– HT, PHT trình bày nội dung Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá.
– CB, GV, NV cơ hữu đóng góp ý kiến, tham gia đánh giá HT và ghi điểm, nhận xét, đánh giá vào Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT.
– Ban kiểm phiếu kiểm số lượng phiếu đánh giá, thông báo trước cơ quan số lượng phiếu và bàn giao cho công đoàn.
– Thư ký tiến hành ghi biên bản và thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.
Tiến hành đánh giá, xếp loại
Đánh giá, xếp loại ông (bà) …………………………………………………., Hiệu trưởng.
Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.
– Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).
– Các ý kiến đóng góp:
+Ưu: ………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+Nhược: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): …… đại diện công đoàn.
Đánh giá, xếp loại ông (bà) ………………………………………., P. Hiệu trưởng.
Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.
– Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).
– Các ý kiến đóng góp:
+Ưu: ………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+Nhược: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ………… đại diện công đoàn.
Đánh giá, xếp loại ông (bà) ……………………………….………………., P. Hiệu trưởng.
Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.
– Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).
– Các ý kiến đóng góp:
+Ưu: ………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
+ Nhược: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ………… đại diện công đoàn.
Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua thống nhất với nội dung trên.

Xem Thêm:  Mẫu đơn đề xuất (4 Mẫu) Đơn đề xuất nguyện vọng

THƯ KÝ

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN (nhận phiếu)

#Biên #bản #họp #đánh #giá #chuẩn #Hiệu #trưởng #Phó #Hiệu #trưởng #Mẫu #biên #bản #đánh #giá #hiệu #trưởng #hiệu #phó #cuối #năm

Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng gồm 3 mẫu, được lập ra để ghi chép lại toàn bộ buổi họp, nhằm thống kê đưa ra số liệu xếp loại hiệu trưởng, hiệu phó dịp cuối năm học 2020 – 2021.
Nội dung biển bản đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng năm 2021 cần ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nội dung…. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Báo Năng Lượng:
Mẫu nhận xét đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT……………..TRƯỜNG MẦM NON………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng…. năm ……..

BIÊN BẢN HỌP TRƯỜNGĐánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởngNăm học……………
I. THỜI GIAN: Vào hồi 7 giờ 30 phút ngày….. tháng…… năm…….
II. ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng trường Mầm non ……………………………..
III. THÀNH PHẦN
Số người tham dự: 49
Số người vắng mặt: 0 Lí do
Chủ trì cuộc họp: ……………………. – Hiệu trưởng
Thư kí: ………………………………………………………..
Thành viên: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.
IV. NỘI DUNG
1. Bà………. – Chủ trì cuộc họp – Hiệu trưởng nhà trường thông qua các văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng
Theo…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. Bầu ban kiểm phiếu
Hội nghị đã tín nhiệm bầu ra tổ kiểm phiếu gồm các bà có tên sau:
……………………………………………. – Tổ trưởng
……………………………………………. – Thư ký
……………………………………………. – Thành viên
3. Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng
a) Bà ………………………. – Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá
– Bà ……………………… – Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét bản tự đánh giá của bà ……………………… và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ giáo viên, nhân viên qua phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Hiệu trưởng
– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Hiệu trưởng theo phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Hiệu trưởng
b) Bà ……………………… – Phó Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá
– Bà ………………………– Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét bản tự đánh giá của bà ……………………… và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ giáo viên, nhân viên qua phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Phó Hiệu trưởng
– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Phó Hiệu trưởng theo phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Phó Hiệu trưởng
c) Tổng hợp số phiếu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

STT

Họ và tên CBQL

Chức vụ

Xếp loại đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

1

………………………

Hiệu trưởng

48/48=100%

2

………………………

Phó Hiệu trưởng

47/48=97,92%

1/48=2,08%

Thư ký thông qua biên bản, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhất trí với nội dung trên. Cuộc họp kết thúc vào hồi: 9 giờ 00 cùng ngày./.

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Mẫu nhận xét đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT…………TRƯỜNG…………
Số: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
………, ngày ……..tháng ……năm………..

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNGV/v đánh giá, xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn Phó Hiệu trưởng và Chuẩn giáo viên năm học ………..
I. THỜI GIAN:
1 ngày (Từ ……đến ………. ngày ……….).
II. ĐỊA ĐIỂM
Phòng hội đồng nhà trường khu Trung Tâm
III. THÀNH PHẦN
Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: …..đ/c
Có mặt: …..đ/c – Vắng mặt: …… có lý do nghỉ thai sản
Chủ tọa: Đ/c ……..- Hiệu trưởng.
Thư ký: Đ/c ………………. Thư ký hội đồng – Giáo viên phụ trách chuyên môn khối Giáo dục.
IV. NỘI DUNG
* Đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
1. Đ/c …………. – Hiệu trưởng – Chủ tọa – Thông qua các văn bản hướng dẫn về việc Đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
a. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn: Quyết định số…………………….
b. Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn:Thông tư …….. ngày 1…….của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non; Công văn số ………ngày 02/06/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại Hiệu trưởng trường Mầm non theo thông tư số ………..
c. Đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn:Công văn số……….ngày ………..của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, phổ thông và Phó giám đốc trung tâm GDTX.
2. Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng: (Đ/c …………. – Phó Hiệu trưởng chủ trì)
– Đ/c ………… – Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá quá trình công tác năm học ……..trước hội nghị.
– Đ/c Nguyễn Thị Mai – Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến của CB-GV-NV toàn trường nhận xét cho bản tự đánh giá của đ/c Hiệu trưởng:
* Ý kiến đ/c Kiều Thị Hằng (GV lớp …..):
Đ/c ……là người quản lý có tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát và có tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm học đồng chí đã có rất nhiều cố gắng để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, đồng thời đã quản lý rất chặt chẽ công tác CS&GD trẻ của GV-NV trong nhà trường, đã tham mưu tốt với cấp trên để xin kinh phí XD trường, trang bị, mua sắm được đầy đủ đồ dùng trang thiết bị hiện đại cho các lớp và nhà trường, đã làm tốt công tác XHH để XD môi trường cảnh quan sư phạm đầy đủ cho các cháu ở các khu, được cán bộ và nhân dân và phụ huynh tin tưởng. Chất lượng CS&GD của nhà trường trong năm học ……… đạt được nhiều thành tích cao so với năm học cũ.
Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c ……..Đạt loại: Xuất sắc.
* Ý kiến đ/c ………….(GVPT chuyên môn tổ GD):
Đ/c ……..là một Hiệu trưởng có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đ/c luôn gần gũi, quan tâm đến chị em, trong năm học đ/c đã có nhiều ý tưởng và sáng kiến mới để đưa phong trào của nhà trường đi lên. Đặc biệt là công tác XD môi trường học tập lấy trẻ là trung Tâm.
Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c ……..đạt loại: Xuất sắc.
* Ý kiến đ/c ……….(Tổ trưởng khu Quảng Minh):
Trong công tác quản lý chỉ đạo, đồng chí ……..luôn là tấm gương cho chị em noi theo, luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của chị em, giáo viên, nhân viên. Đặc biệt những chị em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong nhà trường đ/c luôn gần gũi, quan tâm, động viên không những bằng cả tinh thần và cả vật chất để chị em yên công tác hơn.
Đồng chí Hằng cũng đề nghị cấp trên XL đồng chí ……đạt loại: Xuất sắc.
* Ý kiến của các thành viên còn lại trong hội nghị:
Đều nhất trí với những ý kiến đã phát biểu trong hội nghị và đều đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy đạt loại: Xuất sắc.
3. Lấy ý kiến đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng:(Đ/c ………- Chủ trì).
Đồng chí ………..– đọc bản tự đánh giá quá trình công tác trong năm học …….của bản thân.
– Đ/c ……….. – Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét của CB,GV,NV cho bản tự đánh giá của Đ/c ………….
* Ý kiến đ/c ……….: Đ/c …….có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, luôn tạo điều kiện để giúp đỡ chị em GV,NV trong trường, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề.
Đ/c đề nghị xếp loại ……đạt loại: Xuất sắc.
* Ý kiến của tất cả các thành viên còn lại trong hội nghị: Cũng đều nhất trí với ý kiến của đ/c …… đã phát biểu và đều nhất trí đề nghị xếp loại đồng chí ……..đạt loại: Xuất sắc.
4. Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV:
* Đồng chí ……..- Hiệu trưởng: Thông qua trước hội nghị về việc lấy ý kiến phát biểu, đóng góp ý kiến và xếp loại của các thành viên trong Hội đồng nhà trường là để Ban giám hiệu tham khảo, còn kết quả đánh giá xếp loại cuối cùng về chuẩn GVMN sẽ do Hiệu trưởng quyết định.
Đ/c Hiệu trưởng đã yêu cầu các đồng chí tổ trưởng các khối lần lượt thông qua kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá xếp loại của tổ về chuẩn GVMN. Sau đó Ban giám hiệu hội ý để thống nhất xếp loại từng Giáo viên theo các tiêu chuẩn đã quy định trong các văn bản hướng dẫn của các cấp.
Căn cứ vào kết quả XLGV của từng tổ, Hiệu trưởng đã thông qua kết quả XL chuẩn nghề nghiệp GVMN cụ thể đối với từng GV cụ thể như sau:
Tổng số GV được đánh giá: …….đ/c
– Đối với GV biên chế: Tổng …….đ/c
+ Đạt loại xuất sắc: ………đ/c;
+ Đạt loại khá: ……..đ/c.
+ Đạt loại TB: …….đ/c.
– Đối với GV hợp đồng: Tổng ………đ/c
+ Đạt loại xuất sắc: ……….đ/c;
+ Đạt loại khá: 0 đ/c;
+ Đạt loại TB: 0 đ/c.
5. Đ/c …………. – Hiệu trưởng kết luận và yêu cầu thư ký thông qua biên bản của hội nghị trước toàn thể CB,GV,NV:
Biên bản được thông qua tại hội nghị hồi …….ngày …….. được 100% thành viên có mặt trong hội nghị nhất trí với những nội dung của biên bản và không ai có ý kiến nào khác.
Hội nghị kết thúc hồi …….ngày……….

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

Mẫu nhận xét đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó – Mẫu 3

SỞ GD& ĐT ……………….TRƯỜNG …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———o0o——–

Số: /BB-….
………, ngày … tháng … năm 20…
BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNGNĂM HỌC 20…-20…
Hôm nay vào lúc ….. giờ ….., ngày …./…/20…, tại Trường ……………. tổ chức họp đánh giá, xếp loại HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng năm học 20…-20….
I. THÀNH PHẦN:
– Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của trường: ……….. người; vắng: ………………
– Lý do:……………………………………………………………………………………..
II. NỘI DUNG:
Ông (bà): ………………………………………………………..: ; Hiệu trưởng.
a) Triển khai các văn bản chỉ đạo có liên quan về hướng dẫn đánh giá HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng gồm:
– Thông tư 29/BGDĐT;
– Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 và công văn số 630/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT, PHT.
b) Bầu Ban kiểm phiếu: …………., TBTTND (Trưởng ban); Ô…………………… (Ủy viên).
c) Trình tự thực hiện đánh giá, xếp loại:
– HT, PHT trình bày nội dung Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá.
– CB, GV, NV cơ hữu đóng góp ý kiến, tham gia đánh giá HT và ghi điểm, nhận xét, đánh giá vào Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT.
– Ban kiểm phiếu kiểm số lượng phiếu đánh giá, thông báo trước cơ quan số lượng phiếu và bàn giao cho công đoàn.
– Thư ký tiến hành ghi biên bản và thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.
Tiến hành đánh giá, xếp loại
Đánh giá, xếp loại ông (bà) …………………………………………………., Hiệu trưởng.
Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.
– Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).
– Các ý kiến đóng góp:
+Ưu: ………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+Nhược: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): …… đại diện công đoàn.
Đánh giá, xếp loại ông (bà) ………………………………………., P. Hiệu trưởng.
Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.
– Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).
– Các ý kiến đóng góp:
+Ưu: ………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+Nhược: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ………… đại diện công đoàn.
Đánh giá, xếp loại ông (bà) ……………………………….………………., P. Hiệu trưởng.
Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.
– Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).
– Các ý kiến đóng góp:
+Ưu: ………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
+ Nhược: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ………… đại diện công đoàn.
Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua thống nhất với nội dung trên.

Xem Thêm:  Top 4 Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 4 năm học 2021-2022 có đáp án

THƯ KÝ

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN (nhận phiếu)

#Biên #bản #họp #đánh #giá #chuẩn #Hiệu #trưởng #Phó #Hiệu #trưởng #Mẫu #biên #bản #đánh #giá #hiệu #trưởng #hiệu #phó #cuối #năm

Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng gồm 3 mẫu, được lập ra để ghi chép lại toàn bộ buổi họp, nhằm thống kê đưa ra số liệu xếp loại hiệu trưởng, hiệu phó dịp cuối năm học 2020 – 2021.
Nội dung biển bản đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng năm 2021 cần ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nội dung…. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Báo Năng Lượng:
Mẫu nhận xét đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT……………..TRƯỜNG MẦM NON………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng…. năm ……..

BIÊN BẢN HỌP TRƯỜNGĐánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởngNăm học……………
I. THỜI GIAN: Vào hồi 7 giờ 30 phút ngày….. tháng…… năm…….
II. ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng trường Mầm non ……………………………..
III. THÀNH PHẦN
Số người tham dự: 49
Số người vắng mặt: 0 Lí do
Chủ trì cuộc họp: ……………………. – Hiệu trưởng
Thư kí: ………………………………………………………..
Thành viên: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.
IV. NỘI DUNG
1. Bà………. – Chủ trì cuộc họp – Hiệu trưởng nhà trường thông qua các văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng
Theo…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. Bầu ban kiểm phiếu
Hội nghị đã tín nhiệm bầu ra tổ kiểm phiếu gồm các bà có tên sau:
……………………………………………. – Tổ trưởng
……………………………………………. – Thư ký
……………………………………………. – Thành viên
3. Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng
a) Bà ………………………. – Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá
– Bà ……………………… – Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét bản tự đánh giá của bà ……………………… và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ giáo viên, nhân viên qua phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Hiệu trưởng
– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Hiệu trưởng theo phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Hiệu trưởng
b) Bà ……………………… – Phó Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá
– Bà ………………………– Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét bản tự đánh giá của bà ……………………… và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ giáo viên, nhân viên qua phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Phó Hiệu trưởng
– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Phó Hiệu trưởng theo phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Phó Hiệu trưởng
c) Tổng hợp số phiếu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

STT

Họ và tên CBQL

Chức vụ

Xếp loại đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

1

………………………

Hiệu trưởng

48/48=100%

2

………………………

Phó Hiệu trưởng

47/48=97,92%

1/48=2,08%

Thư ký thông qua biên bản, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhất trí với nội dung trên. Cuộc họp kết thúc vào hồi: 9 giờ 00 cùng ngày./.

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Mẫu nhận xét đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT…………TRƯỜNG…………
Số: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
………, ngày ……..tháng ……năm………..

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNGV/v đánh giá, xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn Phó Hiệu trưởng và Chuẩn giáo viên năm học ………..
I. THỜI GIAN:
1 ngày (Từ ……đến ………. ngày ……….).
II. ĐỊA ĐIỂM
Phòng hội đồng nhà trường khu Trung Tâm
III. THÀNH PHẦN
Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: …..đ/c
Có mặt: …..đ/c – Vắng mặt: …… có lý do nghỉ thai sản
Chủ tọa: Đ/c ……..- Hiệu trưởng.
Thư ký: Đ/c ………………. Thư ký hội đồng – Giáo viên phụ trách chuyên môn khối Giáo dục.
IV. NỘI DUNG
* Đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
1. Đ/c …………. – Hiệu trưởng – Chủ tọa – Thông qua các văn bản hướng dẫn về việc Đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
a. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn: Quyết định số…………………….
b. Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn:Thông tư …….. ngày 1…….của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non; Công văn số ………ngày 02/06/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại Hiệu trưởng trường Mầm non theo thông tư số ………..
c. Đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn:Công văn số……….ngày ………..của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, phổ thông và Phó giám đốc trung tâm GDTX.
2. Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng: (Đ/c …………. – Phó Hiệu trưởng chủ trì)
– Đ/c ………… – Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá quá trình công tác năm học ……..trước hội nghị.
– Đ/c Nguyễn Thị Mai – Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến của CB-GV-NV toàn trường nhận xét cho bản tự đánh giá của đ/c Hiệu trưởng:
* Ý kiến đ/c Kiều Thị Hằng (GV lớp …..):
Đ/c ……là người quản lý có tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát và có tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm học đồng chí đã có rất nhiều cố gắng để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, đồng thời đã quản lý rất chặt chẽ công tác CS&GD trẻ của GV-NV trong nhà trường, đã tham mưu tốt với cấp trên để xin kinh phí XD trường, trang bị, mua sắm được đầy đủ đồ dùng trang thiết bị hiện đại cho các lớp và nhà trường, đã làm tốt công tác XHH để XD môi trường cảnh quan sư phạm đầy đủ cho các cháu ở các khu, được cán bộ và nhân dân và phụ huynh tin tưởng. Chất lượng CS&GD của nhà trường trong năm học ……… đạt được nhiều thành tích cao so với năm học cũ.
Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c ……..Đạt loại: Xuất sắc.
* Ý kiến đ/c ………….(GVPT chuyên môn tổ GD):
Đ/c ……..là một Hiệu trưởng có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đ/c luôn gần gũi, quan tâm đến chị em, trong năm học đ/c đã có nhiều ý tưởng và sáng kiến mới để đưa phong trào của nhà trường đi lên. Đặc biệt là công tác XD môi trường học tập lấy trẻ là trung Tâm.
Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c ……..đạt loại: Xuất sắc.
* Ý kiến đ/c ……….(Tổ trưởng khu Quảng Minh):
Trong công tác quản lý chỉ đạo, đồng chí ……..luôn là tấm gương cho chị em noi theo, luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của chị em, giáo viên, nhân viên. Đặc biệt những chị em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong nhà trường đ/c luôn gần gũi, quan tâm, động viên không những bằng cả tinh thần và cả vật chất để chị em yên công tác hơn.
Đồng chí Hằng cũng đề nghị cấp trên XL đồng chí ……đạt loại: Xuất sắc.
* Ý kiến của các thành viên còn lại trong hội nghị:
Đều nhất trí với những ý kiến đã phát biểu trong hội nghị và đều đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy đạt loại: Xuất sắc.
3. Lấy ý kiến đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng:(Đ/c ………- Chủ trì).
Đồng chí ………..– đọc bản tự đánh giá quá trình công tác trong năm học …….của bản thân.
– Đ/c ……….. – Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét của CB,GV,NV cho bản tự đánh giá của Đ/c ………….
* Ý kiến đ/c ……….: Đ/c …….có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, luôn tạo điều kiện để giúp đỡ chị em GV,NV trong trường, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề.
Đ/c đề nghị xếp loại ……đạt loại: Xuất sắc.
* Ý kiến của tất cả các thành viên còn lại trong hội nghị: Cũng đều nhất trí với ý kiến của đ/c …… đã phát biểu và đều nhất trí đề nghị xếp loại đồng chí ……..đạt loại: Xuất sắc.
4. Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV:
* Đồng chí ……..- Hiệu trưởng: Thông qua trước hội nghị về việc lấy ý kiến phát biểu, đóng góp ý kiến và xếp loại của các thành viên trong Hội đồng nhà trường là để Ban giám hiệu tham khảo, còn kết quả đánh giá xếp loại cuối cùng về chuẩn GVMN sẽ do Hiệu trưởng quyết định.
Đ/c Hiệu trưởng đã yêu cầu các đồng chí tổ trưởng các khối lần lượt thông qua kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá xếp loại của tổ về chuẩn GVMN. Sau đó Ban giám hiệu hội ý để thống nhất xếp loại từng Giáo viên theo các tiêu chuẩn đã quy định trong các văn bản hướng dẫn của các cấp.
Căn cứ vào kết quả XLGV của từng tổ, Hiệu trưởng đã thông qua kết quả XL chuẩn nghề nghiệp GVMN cụ thể đối với từng GV cụ thể như sau:
Tổng số GV được đánh giá: …….đ/c
– Đối với GV biên chế: Tổng …….đ/c
+ Đạt loại xuất sắc: ………đ/c;
+ Đạt loại khá: ……..đ/c.
+ Đạt loại TB: …….đ/c.
– Đối với GV hợp đồng: Tổng ………đ/c
+ Đạt loại xuất sắc: ……….đ/c;
+ Đạt loại khá: 0 đ/c;
+ Đạt loại TB: 0 đ/c.
5. Đ/c …………. – Hiệu trưởng kết luận và yêu cầu thư ký thông qua biên bản của hội nghị trước toàn thể CB,GV,NV:
Biên bản được thông qua tại hội nghị hồi …….ngày …….. được 100% thành viên có mặt trong hội nghị nhất trí với những nội dung của biên bản và không ai có ý kiến nào khác.
Hội nghị kết thúc hồi …….ngày……….

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

Mẫu nhận xét đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó – Mẫu 3

SỞ GD& ĐT ……………….TRƯỜNG …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———o0o——–

Số: /BB-….
………, ngày … tháng … năm 20…
BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNGNĂM HỌC 20…-20…
Hôm nay vào lúc ….. giờ ….., ngày …./…/20…, tại Trường ……………. tổ chức họp đánh giá, xếp loại HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng năm học 20…-20….
I. THÀNH PHẦN:
– Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của trường: ……….. người; vắng: ………………
– Lý do:……………………………………………………………………………………..
II. NỘI DUNG:
Ông (bà): ………………………………………………………..: ; Hiệu trưởng.
a) Triển khai các văn bản chỉ đạo có liên quan về hướng dẫn đánh giá HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng gồm:
– Thông tư 29/BGDĐT;
– Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 và công văn số 630/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT, PHT.
b) Bầu Ban kiểm phiếu: …………., TBTTND (Trưởng ban); Ô…………………… (Ủy viên).
c) Trình tự thực hiện đánh giá, xếp loại:
– HT, PHT trình bày nội dung Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá.
– CB, GV, NV cơ hữu đóng góp ý kiến, tham gia đánh giá HT và ghi điểm, nhận xét, đánh giá vào Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT.
– Ban kiểm phiếu kiểm số lượng phiếu đánh giá, thông báo trước cơ quan số lượng phiếu và bàn giao cho công đoàn.
– Thư ký tiến hành ghi biên bản và thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.
Tiến hành đánh giá, xếp loại
Đánh giá, xếp loại ông (bà) …………………………………………………., Hiệu trưởng.
Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.
– Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).
– Các ý kiến đóng góp:
+Ưu: ………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+Nhược: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): …… đại diện công đoàn.
Đánh giá, xếp loại ông (bà) ………………………………………., P. Hiệu trưởng.
Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.
– Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).
– Các ý kiến đóng góp:
+Ưu: ………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
+Nhược: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ………… đại diện công đoàn.
Đánh giá, xếp loại ông (bà) ……………………………….………………., P. Hiệu trưởng.
Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.
– Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).
– Các ý kiến đóng góp:
+Ưu: ………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
+ Nhược: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ………… đại diện công đoàn.
Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua thống nhất với nội dung trên.

THƯ KÝ

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN (nhận phiếu)

Rate this post

Trương Kiên

Là một blogger của Báo Năng lượng, tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách chia sẻ thông tin. Tôi thích kết nối với độc giả, nhà văn, thương hiệu và doanh nghiệp. Tôi tin rằng bất cứ điều gì đáng làm đều đáng được chia sẻ và chúng ta cùng nhau trở thành một phần của thế giới rộng lớn tuyệt vời này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button