Giá điện

giá điện hiện nay

Giá điện – Bảng giá điện quốc gia mới nhất hiện nay

Nhằm cung cấp cho quý khách hàng thông tin mới nhất về điện, giá điện sử dụng hằng ngày. Cách tính giá điện hiện nay đối với các ngành nghề sản xuất kinh doanh. Hay giá điện dành cho hộ gia đình, giá điện dành cho sinh viên ở trọ thuê.

Bảng giá điện dành cho các ngành sản xuất

TTNhóm đối tượng khách hàngGiá bán điện

(đồng/kWh)

1.1Cấp điện áp từ 110 kV trở lên
a) Giờ bình thường1.434
b) Giờ thấp điểm884
c) Giờ cao điểm2.570
1.2Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV
a) Giờ bình thường1.452
b) Giờ thấp điểm918
c) Giờ cao điểm2.673
1.3Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường1.503
b) Giờ thấp điểm953
c) Giờ cao điểm2.759
1.4Cấp điện áp dưới 6 kV
a) Giờ bình thường1.572
b) Giờ thấp điểm1.004
c) Giờ cao điểm2.862

Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV.

Bảng giá điện dành cho khối hành chính, sự nghiệp 

TTNhóm đối tượng khách hàngGiá bán điện

(đồng/kWh)

1Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên1.531
Cấp điện áp dưới 6 kV1.635
2Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên1.686
Cấp điện áp dưới 6 kV1.755

 

Bảng giá điện dành cho đối tượng kinh doanh

TTNhóm đối tượng khách hàngGiá bán điện

(đồng/kWh)

1Cấp điện áp từ 22 kV trở lên
a) Giờ bình thường2.254
b) Giờ thấp điểm1.256
c) Giờ cao điểm3.923
2Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường2.426
b) Giờ thấp điểm1.428
c) Giờ cao điểm4.061
3Cấp điện áp dưới 6 kV
a) Giờ bình thường2.461
b) Giờ thấp điểm1.497
c) Giờ cao điểm 4.233

 

Bảng giá điện sinh hoạt

TTNhóm đối tượng khách hàngGiá bán điện

(đồng/kWh)

1Giá bán lẻ điện sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 501.549
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 1001.600
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 2001.858
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 3002.340
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 4002.615
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên2.701
2Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước2.271

 

Bảng giá điện đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở

– Trong trường hợp thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện. Thì giá điện sẽ được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 – 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

– Đối với trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện. Thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú. Hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn: Cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.

giá điện hiện nay

Nguồn tham khảo https://www.evn.com.vn/c3/evn-va-khach-hang/Bieu-gia-ban-le-dien-9-79.aspx

Từ khóa tìm kiếm về giá điện hiện nay:

Giá điện hiện nay bao nhiêu tiền 1 số

Giá điện hiện nay bao nhiêu tiền 1kw

Bảng giá điện nhà trọ

Giá điện dân dụng hiện nay bao nhiêu tiền

Giá điện nhà nước 2019

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *