Hiệu điện thế là gì

Hiệu điện thế là gì

Hiệu điện thế là gì ? Cường độ dòng điện là gì ?

Là một trong những kiến thức cơ bản mà chúng ta được học trong chương trình đào tạo giáo dục. Trong loạt bài này Báo Năng Lượng sẽ cùng các bạn ôn lại các kiến thức về hiệu điện thế cũng như cường độ dòng điện. Bởi trong thời gian qua có nhiều bạn thắc mắc hiệu điện thế là gì ? Cường độ dòng điện là gì ? Hãy cùng tìm hiểu trong phần nội dung dưới đây.

Tìm hiểu về hiệu điện thế 

Hiệu điện thế là gì? 

Hiệu điện thế là khái niệm về công thực hiện được để di chuyển một hạt điện tích trong trường tĩnh điện từ điểm này đến điểm kia. Hiệu điện thế đại diện cho nguồn điện năng sử dụng, hoặc năng lượng lưu trữ…

Ký hiệu của hiệu điện thế là gì ?

Hiệu điện thế có ký hiệu là ∆V hay ∆U, viết là U hoặc V. 

Đơn vị của hiệu điện thế là gì ?

Hiệu điện thế có đơn vị là vôn.

Hiệu điện thế là gì

Tóm tắt về hiệu điện thế 

+ Định nghĩa: sự khác biệt điện áp giữa hai điểm

+ Ký hiệu: U

+ Đơn vị: V – vôn

+ Mối quan hệ: hiệu điện thế tạo nên cường độ dòng điện, có hiệu điện thế mà không cần có cường độ dòng điện

Tìm hiểu về cường độ dòng điện

Cường độ dòng điện là gì ?

Cường độ dòng điện được hiểu là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện. Hay đặc trưng cho số lượng các điện tử đi qua tiết diện của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

Đơn vị của cường độ dòng điện là gì ?

+ Cường độ dòng điện có đơn vị là ampe. Trong hệ SI thì cường độ dòng điện có đơn vị I. Được lấy tên theo nhà Vật lí và Toán học người Pháp André Marie Ampère. 1 Ampe tương ứng với dòng chuyển động của 6,24150948.

Ký hiệu của cường độ dòng điện là gì ?

+ Cường độ dòng điện có kí hiệu là A.

Dụng cụ đo cường độ dòng điện là gì ?

+ Dụng cụ thường dùng để đo cường độ dòng điện là ampe kế.

Cường độ dòng điện

Tóm tắt kiến thức về cường độ dòng điện:

+ Định nghĩa: tốc độ của dòng điện khi đi từ điểm này tới điểm kia.

+ Ký hiệu: I

+Đơn vị: A – ampe.

+ Mối quan hệ của cường độ dòng điện : cường độ dòng điện được tạo ra bởi hiệu điện thế. không thể có cường độ dòng điện mà không có hiệu điện thế.

Tìm hiểu điểm khác nhau giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện?

+ Hiệu điện thế dùng để xác định sự khác biệt dòng điện ở hai điểm.

+ Cường độ dòng điện dùng để xác định tốc độ của dòng điện khi di chuyển từ điểm này qua điểm kia.

Điện thế là gì?

Hướng dẫn cách đo điện áp – Cách đo hiệu điện thế

Dụng cụ để đo hiệu điện thế là gì ?

Để đo điện áp, hiệu điện thế chúng ta sử dụng vôn kế để đo.

Dụng cụ đo hiệu điện thế

Lưu ý khi đo hiệu điện thế

Khi đo điện áp giữa hai điểm MN vôn kế chỉ 10V => UMN=10V. Có nghĩa là Điện thế tại điểm M lớn hơn điện thế tại điểm N là 10V ( VM – VN=10V) khi đó dòng các điện tích dương sẽ dịch chuyển từ điểm M về điểm N.

Khi đo điện áp giữa hai điểm MN vô kế chỉ -10V => UMN=-10V có nghĩa là Điện thế tại điểm M nhỏ hơn điện thế tại điểm N là 10V (VM – VN=-10V) khi đó dòng các điện tích dương sẽ dịch chuyển từ điểm N về điểm M.

Vì vậy ta luôn có: UMN = – UNM.

Dụng cụ để đo cường độ dòng điện là gì ?

Dụng cụ đo cường độ dòng điện

Công thức liên hệ giữa hiệu điện thế và Cường độ điện trường

Khi xét điện trường đều giữa hai bản kim loại được đặt song song tích điện trái dấu. Đặt cách nhau một khoảng là d chúng ta có công thức liên hệ giữa điện áp (hiệu Điện thế) và cường độ điện trường như sau:

Hiệu điện thế và cường độ dòng điện

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *