Tin tức

Mẫu 1.13: Đơn đề nghị chia quỹ từ thiện

Mẫu 1.13: Đơn đề nghị chia quỹ từ thiện được ban hành kèm theo Thông tư 4/2020/TT-BNVhướng dẫn thi hành Nghị định 93/2019 về quỹ từ thiện. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn đề nghị chia quỹ từ thiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Chia Quỹ …1… thành Quỹ …2… và Quỹ …3

Kính gửi: …4

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm

2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …1… đã có Nghị quyết về việc chia Quỹ …1… thành Quỹ …2… và Quỹ …3

Xem Thêm:  Những câu nói ngầu trên TikTok hay hot nhất

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ: …………………………………………………….

2. Lý do chia Quỹ: …………………………………………………………………………….

3. Hồ sơ gửi kèm theo Đơn này, gồm:

……………………………………………………..5………………………

4. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ: …………………………………………………..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

Hội đồng quản lý Quỹ …1… đề nghị …4… xem xét, quyết định cho phép chia Quỹ …1… thành Quỹ …2… và Quỹ …3… và công nhận Điều lệ của Quỹ …2… và Quỹ …3…/.


Nơi nhận:
– Như trên;
– ……….;
– Lưu: …..

6…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
1
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

___________________

Xem Thêm:  Huong Dan Choi Game Bay Vien Ngoc Rong Tren Ppsspp, Dragon Ball Z Mugen All Games

Ghi chú:

1 Tên quỹ đề nghị.

23 Tên quỹ mới sau khi chia.

4 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ.

5 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

6 Địa danh.

2. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Căn cứ Khoản 2 Điều 39 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ như sau:

– Quỹ thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này;

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này xem xét, quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

Xem Thêm:  Đánh Dấu Là Spam Là Gì

-Các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia chấm dứt tồn tại và hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này cho phép hợp nhất, sáp nhập và chia quỹ. Quyền và nghĩa vụ của các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia được chuyển giao cho các quỹ mới và quỹ sáp nhập. Đối với trường hợp tách quỹ, thì quỹ bị tách và quỹ được tách (quỹ thành lập mới) thực hiện quyền, nghĩa vụ phù hợp với mục đích hoạt động của quỹ và phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của quỹ trước khi tách.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Rate this post

Trương Kiên

Là một blogger của Báo Năng lượng, tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách chia sẻ thông tin. Tôi thích kết nối với độc giả, nhà văn, thương hiệu và doanh nghiệp. Tôi tin rằng bất cứ điều gì đáng làm đều đáng được chia sẻ và chúng ta cùng nhau trở thành một phần của thế giới rộng lớn tuyệt vời này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button