Biểu Mẫu

Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch 2022

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng là mẫu giấy do cấp ủy, chi ủy cơ sở lập ra để Đảng ủy viên thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ người được giới thiệu, nội dung thẩm định, nhận xét,… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên thẩm tra lý lịch tại đây.

  • Mẫu quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020
  • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách
  • Mẫu 3-HSV: Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên

1. Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên đi thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng là gì?

Giấy giới thiệu đảng viên thẩm tra lý lịch là mẫu được lập khi chi bộ, đảng bộ cơ sở cử đảng viên hoặc đảng viên trực tiếp đến cơ quan, đơn vị, địa phương của người xin vào Đảng và thân nhân của người xin vào Đảng. để Đảng xác minh.

Giấy giới thiệu đảng viên để thẩm tra lý lịch hiện đang sử dụng theo mẫu 19-KND do Ban Tổ chức Trung ương ban hành kèm theo Hướng dẫn số 12 / HD / BTCTW, ngày 17/5/2012 để hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên. cũng như cách lập các bảng thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng.

2. Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu Đảng viên thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng.

Mẫu 19-KND: Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên đi thẩm tra lý lịch

ĐẢNG BỘ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số -GT /…

…….., ngày tháng năm…

GIỚI THIỆU

(Có giá trị đến …… tháng ………………)

Thân mến: Đảng ủy (hoặc chi ủy) cơ sở ………….

Đảng ủy / Bộ môn: …………………………………………………… ..

Giới thiệu đồng chí: …………………… .. là …………………….

Đến lấy ý kiến ​​đồng chí về lý lịch kết nạp Đảng là: …………………… ..

Nội dung cần được các đồng chí thẩm định, nhận xét lý lịch người xin vào Đảng như sau:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Mong các bạn giúp đỡ.

Người nhận:

– Như trên;

– Lưu: Đảng ủy / Chi ủy.

T / M BAN ĐẢNG / BAN CẤP ………….

BẢO VỆ

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo Biểu mẫu 19-KND

Những người xin vào Đảng, sau khi được chi bộ xem xét và cho phép viết lý lịch, cần đọc kỹ hướng dẫn, kê khai đầy đủ, chính xác nội dung lý lịch. Khi có thắc mắc về cách viết, người viết cần tham khảo ý kiến ​​của giáo viên hướng dẫn hoặc chi bộ, đảng bộ cơ sở để viết cho đúng, tuyệt đối không viết cho có, viết bừa bãi.

Sau khi người xin vào Đảng kê khai đầy đủ nội dung lý lịch và trình chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng ủy cơ sở cần xác minh lý lịch của người xin vào Đảng là đúng, đầy đủ. .

Căn cứ vào Mẫu giấy giới thiệu tại mục 2 trên, có thể thấy rằng một mẫu giấy giới thiệu hợp lệ và đạt tiêu chuẩn phải có đầy đủ các nội dung sau:

– Tiêu đề: Ghi tên Đảng bộ, góc trên bên phải ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam”

– Phần nội dung: Ghi tên cấp uỷ / chi uỷ cơ sở tiếp nhận giới thiệu, tên người cần thẩm tra lý lịch, cụ thể cần thẩm định những gì?

– Cuối cùng ban thư ký ký tên và đóng dấu.

Mời độc giả tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Thủ tục hành chính của chuyên mục Biểu mẫu.

Vừa rồi, baonangluong.info đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch 2022❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch 2022” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch 2022 [ ❤️️❤️️ ]” hiện nay. Hãy cùng baonangluong.info phát triển thêm nhiều bài viết hay về “Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch 2022” bạn nhé.

Bài viết “Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-06-17 19:38:15. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại baonangluong.info

Xem thêm về Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch 2022
#Mẫu #19KNĐ #Mẫu #giấy #giới #thiệu #cử #Đảng #viên #đi #thẩm #tra #lý #lịch

Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là mẫu giấy được Đảng ủy, chi ủy cơ sở lập ra để giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ người được giới thiệu, nội dung cần thẩm định, nhận xét… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch tại đây.
Mẫu quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020
Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách
Mẫu 3-HSĐV: Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên
1. Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là gì?
Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch là biểu mẫu được lập ra khi cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ cơ sở cử đảng viên hoặc đảng ủy viên trực tiếp đến cơ quan, đơn vị, địa phương của người xin vào Đảng và thân nhân của người xin vào Đảng để thẩm tra.
Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch hiện nay được sử dụng theo mẫu 19-KNĐ được Ban Tổ chức Trung ương ban hành kèm theo Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW, ngày 17/5/2012 nhằm hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng viên cũng như cách lập các biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng.
2. Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

ĐẢNG BỘ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số -GT/…

…….., ngày…tháng…năm…

GIẤY GIỚI THIỆU
(Có giá trị đến ngày …… tháng …… năm ………)
Kính gửi:
Đảng ủy (hoặc chi ủy) cơ sở……………….
Đảng ủy/Chi ủy cơ sở: ……………………………………………………………………………..
Giới thiệu đồng chí: ……………………………………….. là ……………………………………
Đến lấy ý kiến nhận xét của các đồng chí về lý lịch của người xin vào Đảng là: ………………..
Nội dung cần được các đồng chí thẩm định, để nhận xét vào lý lịch của người xin vào Đảng như sau:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Mong các đồng chí quan tâm giúp đỡ.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: Đảng ủy/Chi ủy.

T/M ĐẢNG ỦY/CHI ỦY…………….
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo Mẫu 19-KNĐ
Người xin vào Đảng sau khi được Chi bộ xem xét, cho viết lý lịch thì cần đọc kỹ hướng dẫn, khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong lý lịch. Khi có thắc mắc về cách ghi, người viết cần hỏi ý kiến người hướng dẫn hoặc Chi bộ, Đảng bộ cơ sở để viết cho chính xác, tuyệt đối không được viết cho có, viết bừa.
Sau khi người xin vào Đảng khai đủ các nội dung trong lý lịch, nộp lên cho Chi bộ, Đảng bộ cơ sở thì cấp ủy cơ sở cần tiến hành xác minh lý lịch người xin vào Đảng khai có chính xác, đầy đủ hay không.
Dựa trên Mẫu giấy giới thiệu ở mục 2 nêu trên, có thể thấy rằng, một mẫu giấy giới thiệu hợp lệ và đúng chuẩn phải có đầu đủ các nội dung sau đây:
– Phần tiêu đề: Ghi tên Đảng bộ, góc trên cùng bên phải ghi: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”
– Phần nội dung: Ghi tên Đảng bộ/ chi ủy cơ sở nhận giấy giới thiệu, tên người cần thẩm tra lý lịch, ghi cụ thể nội dung cần được thẩm định là gì?
– Cuối cùng phần bí thư ký tên, đóng dấu.
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.

#Mẫu #19KNĐ #Mẫu #giấy #giới #thiệu #cử #Đảng #viên #đi #thẩm #tra #lý #lịch

Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là mẫu giấy được Đảng ủy, chi ủy cơ sở lập ra để giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ người được giới thiệu, nội dung cần thẩm định, nhận xét… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch tại đây.
Mẫu quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020
Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách
Mẫu 3-HSĐV: Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên
1. Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là gì?
Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch là biểu mẫu được lập ra khi cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ cơ sở cử đảng viên hoặc đảng ủy viên trực tiếp đến cơ quan, đơn vị, địa phương của người xin vào Đảng và thân nhân của người xin vào Đảng để thẩm tra.
Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch hiện nay được sử dụng theo mẫu 19-KNĐ được Ban Tổ chức Trung ương ban hành kèm theo Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW, ngày 17/5/2012 nhằm hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng viên cũng như cách lập các biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng.
2. Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

ĐẢNG BỘ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số -GT/…

…….., ngày…tháng…năm…

GIẤY GIỚI THIỆU
(Có giá trị đến ngày …… tháng …… năm ………)
Kính gửi:
Đảng ủy (hoặc chi ủy) cơ sở……………….
Đảng ủy/Chi ủy cơ sở: ……………………………………………………………………………..
Giới thiệu đồng chí: ……………………………………….. là ……………………………………
Đến lấy ý kiến nhận xét của các đồng chí về lý lịch của người xin vào Đảng là: ………………..
Nội dung cần được các đồng chí thẩm định, để nhận xét vào lý lịch của người xin vào Đảng như sau:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Mong các đồng chí quan tâm giúp đỡ.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: Đảng ủy/Chi ủy.

T/M ĐẢNG ỦY/CHI ỦY…………….
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo Mẫu 19-KNĐ
Người xin vào Đảng sau khi được Chi bộ xem xét, cho viết lý lịch thì cần đọc kỹ hướng dẫn, khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong lý lịch. Khi có thắc mắc về cách ghi, người viết cần hỏi ý kiến người hướng dẫn hoặc Chi bộ, Đảng bộ cơ sở để viết cho chính xác, tuyệt đối không được viết cho có, viết bừa.
Sau khi người xin vào Đảng khai đủ các nội dung trong lý lịch, nộp lên cho Chi bộ, Đảng bộ cơ sở thì cấp ủy cơ sở cần tiến hành xác minh lý lịch người xin vào Đảng khai có chính xác, đầy đủ hay không.
Dựa trên Mẫu giấy giới thiệu ở mục 2 nêu trên, có thể thấy rằng, một mẫu giấy giới thiệu hợp lệ và đúng chuẩn phải có đầu đủ các nội dung sau đây:
– Phần tiêu đề: Ghi tên Đảng bộ, góc trên cùng bên phải ghi: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”
– Phần nội dung: Ghi tên Đảng bộ/ chi ủy cơ sở nhận giấy giới thiệu, tên người cần thẩm tra lý lịch, ghi cụ thể nội dung cần được thẩm định là gì?
– Cuối cùng phần bí thư ký tên, đóng dấu.
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.

#Mẫu #19KNĐ #Mẫu #giấy #giới #thiệu #cử #Đảng #viên #đi #thẩm #tra #lý #lịch

Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là mẫu giấy được Đảng ủy, chi ủy cơ sở lập ra để giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ người được giới thiệu, nội dung cần thẩm định, nhận xét… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch tại đây.
Mẫu quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020
Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách
Mẫu 3-HSĐV: Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên
1. Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là gì?
Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch là biểu mẫu được lập ra khi cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ cơ sở cử đảng viên hoặc đảng ủy viên trực tiếp đến cơ quan, đơn vị, địa phương của người xin vào Đảng và thân nhân của người xin vào Đảng để thẩm tra.
Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch hiện nay được sử dụng theo mẫu 19-KNĐ được Ban Tổ chức Trung ương ban hành kèm theo Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW, ngày 17/5/2012 nhằm hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng viên cũng như cách lập các biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng.
2. Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

ĐẢNG BỘ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số -GT/…

…….., ngày…tháng…năm…

GIẤY GIỚI THIỆU
(Có giá trị đến ngày …… tháng …… năm ………)
Kính gửi:
Đảng ủy (hoặc chi ủy) cơ sở……………….
Đảng ủy/Chi ủy cơ sở: ……………………………………………………………………………..
Giới thiệu đồng chí: ……………………………………….. là ……………………………………
Đến lấy ý kiến nhận xét của các đồng chí về lý lịch của người xin vào Đảng là: ………………..
Nội dung cần được các đồng chí thẩm định, để nhận xét vào lý lịch của người xin vào Đảng như sau:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Mong các đồng chí quan tâm giúp đỡ.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: Đảng ủy/Chi ủy.

T/M ĐẢNG ỦY/CHI ỦY…………….
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo Mẫu 19-KNĐ
Người xin vào Đảng sau khi được Chi bộ xem xét, cho viết lý lịch thì cần đọc kỹ hướng dẫn, khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong lý lịch. Khi có thắc mắc về cách ghi, người viết cần hỏi ý kiến người hướng dẫn hoặc Chi bộ, Đảng bộ cơ sở để viết cho chính xác, tuyệt đối không được viết cho có, viết bừa.
Sau khi người xin vào Đảng khai đủ các nội dung trong lý lịch, nộp lên cho Chi bộ, Đảng bộ cơ sở thì cấp ủy cơ sở cần tiến hành xác minh lý lịch người xin vào Đảng khai có chính xác, đầy đủ hay không.
Dựa trên Mẫu giấy giới thiệu ở mục 2 nêu trên, có thể thấy rằng, một mẫu giấy giới thiệu hợp lệ và đúng chuẩn phải có đầu đủ các nội dung sau đây:
– Phần tiêu đề: Ghi tên Đảng bộ, góc trên cùng bên phải ghi: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”
– Phần nội dung: Ghi tên Đảng bộ/ chi ủy cơ sở nhận giấy giới thiệu, tên người cần thẩm tra lý lịch, ghi cụ thể nội dung cần được thẩm định là gì?
– Cuối cùng phần bí thư ký tên, đóng dấu.
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.

Rate this post

Xem Thêm:  Báo cáo kiểm tra giám sát Đảng viên năm 2022

Trương Kiên

Là một blogger của Báo Năng lượng, tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách chia sẻ thông tin. Tôi thích kết nối với độc giả, nhà văn, thương hiệu và doanh nghiệp. Tôi tin rằng bất cứ điều gì đáng làm đều đáng được chia sẻ và chúng ta cùng nhau trở thành một phần của thế giới rộng lớn tuyệt vời này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button