Biểu Mẫu

Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng

Mẫu 5-KND được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD / BTCTW có hiệu lực từ ngày 18 tháng 01 năm 2022. Là một trong những biểu mẫu trong quy trình kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức, các biểu mẫu được Ban Tổ chức Trung ương ban hành theo hướng dẫn 09-HD / BTCTW ngày 05/6/2017 nếu chưa sử dụng. được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

1. Tổng hợp ý kiến ​​đóng góp của các tổ chức chính trị – xã hội

Tổng hợp ý kiến ​​nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội nơi người vào Đảng, sinh hoạt và cấp ủy (hoặc chi bộ) nơi người dân sinh hoạt là văn bản tổng hợp ý kiến ​​của cấp ủy, tổ chức Đảng. các tổ chức chính trị – xã hội. Bản tổng hợp ý kiến ​​nhận xét nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng.

Thể hiện số lượng đồng chí đại diện tổ chức chính trị – xã hội nơi sinh sống và cấp ủy nơi cư trú tán thành, không tán thành kết nạp quần chúng.

2. Mẫu 5-KND: Tổng hợp ý kiến ​​đóng góp của các tổ chức chính trị – xã hội

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu bản tổng hợp ý kiến ​​của các tổ chức chính trị – xã hội dưới đây:

Tải xuống Biểu mẫu 5-KND mới nhất

ĐẢNG BỘ………………………
Chi nhánh……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

……………………ngày …… tháng …… năm …………

TÓM TẮT Ý KIẾN

của tổ chức chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và đảng bộ (hoặc chi bộ) nơi người vào Đảng cư trú.

Căn cứ ý kiến ​​nhận xét của đại diện tổ chức chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi bộ nơi cư trú đối với người vào Đảng …………………………………………… ………

Tên tổ chức chính trị – xã hội nơi sinh hoạt Đảng: ……………………………………………………, tổng số: …… ……… Đồng chí. Tên chi ủy nơi cư trú: ……………………………………………… có: …………… đồng chí.

Chi ủy (hoặc chi bộ nơi chưa có chi ủy) tổng hợp các ý kiến ​​đóng góp như sau:

nàyg Ưu điểm và nhược điểm chính:

(Chỉ vềHởthực hiện chính sách, đường lối, hướng điI Echính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ chất lượngI Echính trị, đạo đứcOhcon người, năng lực làm việc, quan hệ công chúng, v.v.)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Số đồng chí đại diện cho các tổ chức chính trị – xã hội nơi sinh hoạt duyệt kết nạp quần chúng vào Đảng là ………… đồng chí, trên tổng số ………… đồng chí được lấy ý kiến ​​(đạt …………). Số không đồng ý ………… .. Đồng chí (chiếm …………%) với lý do …………

Số đồng chí trong chi ủy nơi cư trú chuẩn y kết nạp quần chúng ………… vào Đảng là ………… đồng chí, trên tổng số ………… đồng chí được hiệp thương. (được …………%). Số không đồng ý ………… đồng chí (chiếm …………%) với lý do ……………………. ……………………

Chi nhánh T / M
BẢO VỆ
(hoặc Phó Bí thư)
(ký, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mục Thủ tục hành chính của mục Biểu mẫu.

Vừa rồi, baonangluong.info đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng [ ❤️️❤️️ ]” hiện nay. Hãy cùng baonangluong.info phát triển thêm nhiều bài viết hay về “Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng” bạn nhé.

Bài viết “Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng” được đăng bởi vào ngày 2022-06-10 10:57:58. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại baonangluong.info

Xem thêm về Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng
#Mẫu #5KNĐ #Tổng #hợp #kiến #nhận #xét #của #các #đoàn #thể #chính #trị #xã #hội #nơi #người #vào #Đảng #sinh #hoạt #và #chi #ủy #hoặc #chi #bộ #nơi #cư #trú #đối #với #người #vào #Đảng

Mẫu 5-KNĐ được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW có hiệu lực từ ngày 18/01/2022. Là một trong những biểu mẫu trong quy trình kết nạp đảng viên và công nhận đảng chính thức, các loại mẫu do Ban Tổ chức Trung ương phát hành theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017, nếu chưa sử dụng hết thì được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022.
1. Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội
Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng là văn bản tổng hợp ý kiến do Chi ủy và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện. Trong bản tổng hợp ý kiến nhận xét nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng.
Thể hiện số đồng chí đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội nơi sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú tán thành và không tán thành kết nạp quần chúng.
2. Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội
Mời bạn đọc tham khảo mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội dưới đây:

ĐẢNG BỘ………………………CHI BỘ…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

……………, ngày …… tháng …… năm ………

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng
Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với người vào Đảng ………………………………………
Tên các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt: ………………………………………………………………………, tổng số có: …………… đồng chí. Tên chi ủy nơi cư trú: …………………………………………… có: …………… đồng chí.
Chi ủy (hoặc chi bộ nơi chưa có chi ủy) tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:
Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng…)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Số đồng chí đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội nơi sinh hoạt tán thành kết nạp quần chúng ………………………… vào Đảng là ………… đồng chí, trong tổng số ……… đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ………%). Số không tán thành ……….. đồng chí (chiếm ………%) với lý do …………………………………………
Số đồng chí trong chi ủy nơi cư trú tán thành kết nạp quần chúng ………………………… vào Đảng là …………… đồng chí, trong tổng số …………… đồng chí được hỏi ý kiến (đạt …………%). Số không tán thành …………… đồng chí (chiếm …………%) với lý do ………………………………………………………………………………………………………

T/M CHI BỘBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(ký, ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Thủ tục hành chính thuộc mục Biểu mẫu nhé.

#Mẫu #5KNĐ #Tổng #hợp #kiến #nhận #xét #của #các #đoàn #thể #chính #trị #xã #hội #nơi #người #vào #Đảng #sinh #hoạt #và #chi #ủy #hoặc #chi #bộ #nơi #cư #trú #đối #với #người #vào #Đảng

Mẫu 5-KNĐ được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW có hiệu lực từ ngày 18/01/2022. Là một trong những biểu mẫu trong quy trình kết nạp đảng viên và công nhận đảng chính thức, các loại mẫu do Ban Tổ chức Trung ương phát hành theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017, nếu chưa sử dụng hết thì được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022.
1. Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội
Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng là văn bản tổng hợp ý kiến do Chi ủy và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện. Trong bản tổng hợp ý kiến nhận xét nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng.
Thể hiện số đồng chí đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội nơi sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú tán thành và không tán thành kết nạp quần chúng.
2. Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội
Mời bạn đọc tham khảo mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội dưới đây:

ĐẢNG BỘ………………………CHI BỘ…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

……………, ngày …… tháng …… năm ………

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng
Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với người vào Đảng ………………………………………
Tên các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt: ………………………………………………………………………, tổng số có: …………… đồng chí. Tên chi ủy nơi cư trú: …………………………………………… có: …………… đồng chí.
Chi ủy (hoặc chi bộ nơi chưa có chi ủy) tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:
Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng…)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Số đồng chí đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội nơi sinh hoạt tán thành kết nạp quần chúng ………………………… vào Đảng là ………… đồng chí, trong tổng số ……… đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ………%). Số không tán thành ……….. đồng chí (chiếm ………%) với lý do …………………………………………
Số đồng chí trong chi ủy nơi cư trú tán thành kết nạp quần chúng ………………………… vào Đảng là …………… đồng chí, trong tổng số …………… đồng chí được hỏi ý kiến (đạt …………%). Số không tán thành …………… đồng chí (chiếm …………%) với lý do ………………………………………………………………………………………………………

T/M CHI BỘBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(ký, ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Thủ tục hành chính thuộc mục Biểu mẫu nhé.

#Mẫu #5KNĐ #Tổng #hợp #kiến #nhận #xét #của #các #đoàn #thể #chính #trị #xã #hội #nơi #người #vào #Đảng #sinh #hoạt #và #chi #ủy #hoặc #chi #bộ #nơi #cư #trú #đối #với #người #vào #Đảng

Mẫu 5-KNĐ được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW có hiệu lực từ ngày 18/01/2022. Là một trong những biểu mẫu trong quy trình kết nạp đảng viên và công nhận đảng chính thức, các loại mẫu do Ban Tổ chức Trung ương phát hành theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017, nếu chưa sử dụng hết thì được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022.
1. Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội
Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng là văn bản tổng hợp ý kiến do Chi ủy và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện. Trong bản tổng hợp ý kiến nhận xét nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng.
Thể hiện số đồng chí đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội nơi sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú tán thành và không tán thành kết nạp quần chúng.
2. Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội
Mời bạn đọc tham khảo mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội dưới đây:

ĐẢNG BỘ………………………CHI BỘ…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

……………, ngày …… tháng …… năm ………

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng
Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với người vào Đảng ………………………………………
Tên các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt: ………………………………………………………………………, tổng số có: …………… đồng chí. Tên chi ủy nơi cư trú: …………………………………………… có: …………… đồng chí.
Chi ủy (hoặc chi bộ nơi chưa có chi ủy) tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:
Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng…)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Số đồng chí đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội nơi sinh hoạt tán thành kết nạp quần chúng ………………………… vào Đảng là ………… đồng chí, trong tổng số ……… đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ………%). Số không tán thành ……….. đồng chí (chiếm ………%) với lý do …………………………………………
Số đồng chí trong chi ủy nơi cư trú tán thành kết nạp quần chúng ………………………… vào Đảng là …………… đồng chí, trong tổng số …………… đồng chí được hỏi ý kiến (đạt …………%). Số không tán thành …………… đồng chí (chiếm …………%) với lý do ………………………………………………………………………………………………………

T/M CHI BỘBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(ký, ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Thủ tục hành chính thuộc mục Biểu mẫu nhé.

Rate this post

Xem Thêm:  Mẫu bảng dự trù kinh phí 2022

Trương Kiên

Là một blogger của Báo Năng lượng, tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách chia sẻ thông tin. Tôi thích kết nối với độc giả, nhà văn, thương hiệu và doanh nghiệp. Tôi tin rằng bất cứ điều gì đáng làm đều đáng được chia sẻ và chúng ta cùng nhau trở thành một phần của thế giới rộng lớn tuyệt vời này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button