Mẫu đơn xin cấp điện sinh hoạt

Mẫu đơn xin cấp điện sinh hoạt – Đơn xin cấp điện cho gia đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Bình Dương, ngày……tháng……năm 2019

ĐƠN XIN LẮP CÔNG TƠ ĐIỆN

Kính gửi: – Chi nhánh điện lực Phường…………Tỉnh Bình Dương

– UBND phường………Quận……………….Bình Dương

Tôi là:…………………….. Sinh năm ………………..

CMND số: …………………….. Ngày cấp ………….. Nơi Cấp………………….

Hiện đang sinh sống tại địa chỉ………………. Thuộc hộ ông/bà (nếu có) ……………..

Lời đầu tiên xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng. Bằng Đơn này chúng tôi xin được trình bày và đề nghị với Quý cơ quan một việc như sau:

Trước đây hộ ông/bà …………….. đã được lắp công tơ điện và chúng tôi sử dụng chung công tơ điện này. Tuy nhiên do việc sử dụng chung phát sinh nhiều vấn đề rắc rối nên tôi mong muốn được lắp riêng cho hộ mình 01 công tơ điện riêng độc lập. Mọi chi phí và các hậu quả phát sinh, tôi xin cam kết chịu trách nhiệm.

Kính mong quý cơ quan vì quyền và những lợi ích hợp pháp của người dân để quan tâm và xử lý sớm nhất có thể.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Bình Dương, ngày…… tháng…..Năm 2018

Xác nhận của UBND phường………..

Người làm đơn

Bấm tải về tại đây

Từ khóa tìm kiếm về đơn xin cấp điện sử dụng

đơn xin cấp điện sinh hoạt
đơn xin lắp công tơ điện
đơn xin cấp điện
đơn xin cấp điện cho gia đình
mẫu đơn xin cấp điện
mẫu đơn xin cấp điện sinh hoạt
don xin cap dien
mẫu đơn xin lắp công tơ điện
đơn xin lắp công tơ điện
đơn xin lắp điện 3 pha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *