Năng lượng địa nhiệt

Năng lượng địa nhiệt

Năng lượng địa nhiệt

Năng lượng này là năng lượng được lấy từ trong lòng của trái đất và nó hoàn toàn là năng lượng sạch, và nó mới được sử dụng trong thời gian gần đây. Trái đất có chứ một loại đá nấu chảy gọi là mắc-ma. Nhiệt được sản xuất ta từ đây. Cứ đi sâu vào trong 100m thì nhiệt độ lại tăng lên 3 độ C. Do đó ở độ sâu trên  10000 m nhiệt độ rất cao và nó có thể đun sôi được nước. Nước được tạo ra theo cách này ở sâu trong lòng đất và nhiệt độ của đá thì làm đun sôi nước. Nước sôi sau đó tạo ra hơi nước, hơi nước làm quay tua bin và nó kích hoạt máy phát điện.

Năng lượng địa nhiệt

Năng lượng địa nhiệt có thể tìm thấy bất cứ đâu trên trái đất. Nhiều quốc gia đã sử dụng dạng năng lượng này để tạo ra điện và năng lượng cho hàng triệu hộ gia đình. Những khu vực có nhiệt độ trong lòng đất cao là những khu vực có nguy cơ xảy ra động đất và núi lửa.Năng lượng địa nhiệt vẫn là nguồn năng lượng còn mới nên nếu chúng được tận dụng hiệu quả chúng có thể là giải pháp cho vấn đề năng lượng của thế giới.

Năng lượng địa nhiệt là dạng năng lượng sạch và giúp làm giảm nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch. Nó giúp tiết kiện chi phí đáng kể đối với việc khai thác nguồn năng lượng trong lòng trái đất . Tuy nhiên nó cũng có điểm hạn chế đó là chúng ta không thể lắp đặt cũng như khai thác dạng năng lượng này ở tất cả các khu vực bởi vì khí chúng sinh ra có thể có hại đối với sức khỏe của cong người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status