Phát triển bền vững là gì

Phát triển bền vững là gì ? Như thế nào là sự phát triển bền vững?

Khái niệm phát triển bền vững là gì ?

Theo Uỷ ban Môi trường và Phát triển của Liên Hợp Quốc năm 1987 thì Phát triển bền vững là sự phát triển liên tục, lâu dài. Nhằm thoả mãn các nhu cầu hiện tại của xã hội loài người mà không làm ảnh hưởng tới các nhu cầu của thế hệ tương lai.

Con người cũng như các loại sinh vật sinh tồn trên thế giới không thể đình chỉ tiến hoá. Cũng như ngừng sự phát triển của mình. Chính vì vậy con đường để giải quyết mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển là phải chấp nhận phát triển. Nhưng không tác động làm ảnh hướng tới môi trường.

Làm sao để xây dựng một xã hội phát triển bền vững?

Dưới đây là một số nguyên tắc nhằm xây dựng xã hội phát triển bền vũng. Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đề ra như sau:

+  Cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.

+  Tôn trọng khả năng chịu đựng được của Trái đất.

+  Bảo vệ sức sống và tính đa dạng của Trái đất.

+ Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng.

+  Tạo ra một khuôn mẫu quốc gia thống nhất, thuận lợi cho việc phát triển và bảo vệ.

+  Quản lý những nguồn tài nguyên không tái tạo được.

+  Để cho các cộng đồng tự quản lý môi trường của mình.

+  Xây dựng một khối liên minh toàn cầu.

+  Thay đổi tập tục và thói quen cá nhân.

Phát triển bền vững theo quy định luật bảo vệ môi trường năm 2014 gì

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 gồm 20 Chương và 170 Điều, so với Luật Bảo vệ môi trường 2005 gồm 15 Chương và 136 Điều thì Luật lần này có những điểm cơ bản như :

+ Đưa nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường vào làm nền cho các quy hoạch khác.

+ Làm nổi bật khía cạnh nội dung đánh giá môi trường chiến lược. Thu hẹp hơn các quy hoạch, giảm bớt các kế hoạch đánh giá tác động môi trường nhằm tạo thuận lợi cho xã hội.

+ Luật Bảo vệ môi trường đã quy định thêm 6 điều mới về kế hoạch bảo vệ môi trường.

+ Quy định riêng về ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường biển và hải đảo. Nhằm bảo đảm tính thống nhất và toàn diện của Luật Bảo vệ môi trường.

+ Quy định về tăng trưởng xanh, cơ sở, sản phẩm thân thiện với môi trường….

Từ khóa tìm kiếm về việc phát triển bền vững 

Phát triển bền vững ở việt nam.

Phát triển bền vững về môi trường.

Phát triển bền vững về kinh tế.

Phát triển bền vững về xã hội.

Phát triển bền vững kinh tế biển.

Phát triển bền vững tiếng anh là gì.

Phát triển bền vững kinh tế biển việt nam.

Phát triển bền vững là gì cho ví dụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *