Thiết bị điện Huyndai

Thiết bị điện Huyndai được sản xuất tại Hàn Quốc, là một trong những dòng thiết bị tiêu chuẩn được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam. Thiết bị điện Huynh đai với giá thành thấp, nhưng chất lượng tốt thường được sử dụng trong khá nhiều trong dân dụng cũng như công nghiệp.

Các sản phẩm chính

Các sản phẩm chính về thiết bi điện Huynhdai bao gồm:

 • Máy cắt chân không (VCB)
 • Contactor chân không (VCS)
 • Máy cắt không khí (ACB)
 • Aptomat hạ thế (MCCB, MCB)
 • Aptomat chống giật (ELCB, RCCB, RCBO)
 • Contactor (Khởi động từ), Rơ le nhiệt,…

Dưới đây là danh sách một số thiết bị điện Huynhdai được sử dụng rộng rãi nhất.

MCCB – Cầu dao tự động dạng khối

mccb huynhdai dạng khối
 • MCCB (Aptomat dạng khối) loại 2 Pha chỉ dòng nhiệt, dòng định mức từ 16A đến 400A, dòng cắt từ 35KA đến 65KA
 • MCCB (Aptomat dạng khối) loại 2 Pha, dòng định mức từ 15A đến 50A, dòng cắt từ 1.5KA đến 5KA
 • MCCB (Aptomat dạng khối) loại 3 Pha chỉnh dòng nhiệt, dòng định mức từ 16A đến 800A, dòng cắt từ 16KA đến 85KA
 • MCCB (Aptomat dạng khối) loại 3 Pha, dòng định mức từ 15A đến 50A, dòng cắt 2.5KA
 • MCCB (Aptomat dạng khối) 3 Pha loại Chỉnh dòng điện tử, dòng định mức từ 200A đến 1250A, dòng cắt từ 65KA đến 100KA 
 • MCCB (Aptomat dạng khối) loại 4 Pha chỉnh dòng nhiệt, dòng định mức từ 16A đến 800A, dòng cắt từ 16KA đến 85KA

ELCB – Cầu dao tự động chống giật dạng khối

ELCB huynhdai
 • ELCB (Aptomat chống dòng rò dạng khối) loại 2 pha, dòng định mức từ 32A đến 50A, dòng cắt 35kA
 • ELCB (Aptomat chống dòng rò dạng khối) loại 3 pha, dòng định mức từ 16A đến 250A, dòng cắt 50KA

MCB – Cầu dao tự động dạng tép

tủ MCB Huynhdai

MCB (Aptomat dạng tép) 1P – 2P – 3P – 4P dòng định mức từ 6A đến 125A, dòng cắt từ 6KA đến 10KA

RCCB – Cầu dao chống giật dạng tép

RCCB huyndai dạng tép

RCCB (Aptomat chống dòng rò dạng tép) dòng định mức từ 25A đến 100A

Contactor dạng khối – khởi động từ 3 pha

Khởi động từ 3 pha (Contactor 3 Poles) – AC Coil 220/380V, dòng định mức từ 9A đến 800A

Máy cắt không khí ACB

máy cắt không khíhuyndai ACB

Máy cắt không khí ACB 3P và 4P loại cố định (Fixed) dòng định mức từ 630A đến 6300A, dòng cắt từ 65kA đến 150kA

Máy cắt không khí ACB 3P và 4P loại di động (Draw Out) dòng định mức từ 630A đến 6300A, dòng cắt từ 65kA đến 150kA.

Báo giá thiết bị điện Huynhdai APTOMAT MCCB

MCCB 4P – Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal)

( 30 ~250AF (0.8-0.9-1In), 400 ~ 800AF (0.63-0.8-1In) )

Mã hàngIn(A)IcuĐơn giá (VND)
HGM60E -F 4P16~63A16kA1,050,000
HGM60S -F 4P16~63A20kA1,250,000
HGM60H -F 4P16~63A26kA1,350,000
HMG100S -F 4P75-100A20kA1,350,000
HMG100H -F 4P75-100A26kA1,400,000
HMG100L -F 4P75-100A30kA1,500,000
HMG125E -F 4P100-125A20kA1,850,000
HMG125H -F 4P100-125A38kA1,900,000
HMG250E -F 4P125~250A20kA2,750,000
HMG250S -F 4P125~250A26kA2,850,000
HMG250H -F 4P125~250A38kA3,050,000
HMG400E 4P (*)250A45kA5,900,000
HMG400S 4P (*)250A65kA6,000,000
HMG400E -F 4P300-350-400A45kA5,950,000
HMG400S -F 4P300-350-400A65kA6,100,000
HMG400H -F 4P300-350-400A85kA6,200,000
HMG630E -F 4P500-63045kA10,500,000
HMG630S -F 4P500-63065kA11,000,000
HMG630H -F 4P500-63085kA12,000,000
HMG800S -F 4P700-800A65kA12,000,000
HMG800H -F 4P700-800A85kA12,500,000

MCCB 2P – Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal)

(30 ~ 250AF (0.8-0.9-1In), 400 ~ 800AF (0.63-0.8-1In))

Mã hàngIn(A)IcuĐơn giá (VND)
HGM50E-F 2P16-20-25-32-40-50A35kA580,000
HGM50S-F 2P16-20-25-32-40-50A50kA600,000
HGM100E-F 2P63-75-100A35kA735,000
HGM100S-F 2P63-75-100A50kA750,000
HGM125E-F 2P75-100-125A50kA850,000
HGM125S-F 2P75-100-125A65kA870,000
HGM250S-F 2P125~250A65kA1,520,000
HGM400E-F 2P300/350/400A50kA3,750,000

MCCB 3P – Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal)

(30 ~ 250AF (0.8-0.9-1In), 400 ~ 800AF (0.63-0.8-1In))

Mã hàngIn(A)IcuĐơn giá (VND)
HGM50E-F 3P16-20-25-32-40-50A16kA680,000
HGM50S-F 3P16-20-25-32-40-50A20kA700,000
HGM50H-F 3P16-20-25-32-40-50A38kA840,000
HGM50L-F 3P16-20-25-32-40-50A55kA890,000
HGM100E-F 3P63-75-100A16kA935,000
HGM100H-F 3P63-75-100A26kA990,000
HGM100L-F 3P63-75-100A30kA1,050,000
HGM125E-F 3P75-100-125A20kA960,000
HGM125S-F 3P75-100-125A26kA990,000
HGM125H-F 3P75-100-125A38kA1,230,000
HGM125L-F 3P75-100-125A55kA1,450,000
HGM250S-F 3P125~250A26kA1,800,000
HGM250H-F 3P125~250A38kA1,900,000
HGM250L-F 3P125~250A55kA2,340,000
HGM400E 3P (*)250A45kA4,300,000
HGM400S 3P (*)250A65kA4,600,000
HGM400E-F 3P300-350-400A45kA4,400,000
HGM400S-F 3P300-350-400A65kA4,650,000
HGM400H-F 3P300-350-400A85kA4,750,000
HGM630E-F 3P500-63045kA8,990,000
HGM630S-F 3P500-63065kA9,700,000
HGM630H-F 3P500-63085kA9,900,000
HGM800S-F 3P700-800A65kA9,800,000
HGM800H-F 3P700-800A85kA10,500,000

Báo giá thiết bị điện Huynhdai APTOMAT MCCB & MCB

APTOMAT- MCCB 2P

Mã hàngIn(A)IcuĐơn giá (VND)
UMB30RA 2P15-20-30A1.5kA108,000
UDB30S 2P10-15-20-30A5kA410,000
UDB50S 2P40-50A5kA480,000

APTOMAT- MCCB 3P

Mã hàngIn(A)IcuĐơn giá (VND)
UDB30S 3P10-15-20-30A2.5kA555,000
UDB50S 3P40-50A2.5kA595,000

APTOMAT- MCB (Loại thanh cài B/C/D curve)

Mã hàngIn(A)IcuĐơn giá (VNĐ)
HGD63N 1P6~63A6kA70,000
HGD63N 2P6~63A6kA145,000
HGD63N 3P6~63A6kA235,000
HGD63N 4P6~63A6kA400,000
HGD63N 1P+N6~63A6kA150,000
HGD63N 3P+N6~63A6kA410,000
HGD63H 1P6~63A10kA109,000
HGD63H 2P6~63A10kA220,000
HGD63H 3P6~63A10kA355,000
HGD63H 4P6~63A10kA550,000
HGD125 1P63~125A10kA260,000
HGD125 2P63~125A10kA520,000
HGD125 3P63~125A10kA790,000
HGD125 4P63~125A10kA1,050,000

APTOMAT- MCCB 3P, Chỉnh dòng điện tử (Electronic)

Mã hàngIn(A)IcuĐơn giá (VNĐ)
UPB400S 3P200~400A85kA14,000,000
UPB630S 3P320~630A85kA15,000,000
UCB1000S 3P505~1000A100kA24,500,000
UCB1250S 3P630~1250A100kA25,500,000
UCB1600S 3P640~1600A65kA50,500,000

APTOMAT ELCB(dòng dò 30mA/100-300-500-1000mA)

Mã hàngIn(A)IcuĐơn giá (VNĐ)
HGE50E 2P32-40-50A35kA1,800,000
HGE100S 2P16~100A50kA1,800,000
HGE250E 2P100~250A50kA3,500,000
HGE50E 3P16~50A16kA2,100,000
HGE100S 3P16~100A20kA2,600,000
HGE250S 3P100~160A26kA4,000,000
HGE400E 3P250~400A45kA9,000,000

Báo giá thiết bị điện Huynhdai CONTACTOR & RƠ LE NHIỆT

CONTACTOR (AC Magnetic Contactor, 380VAC, 50Hz)

Mã hàngIn(A)C. SuấtĐơn giá (VNĐ)
HGC9 11NS   X —9A (1a1b)4KW275,000
HGC12 11NS X —12A(1a1b)5.5KW290,000
HGC18 11NS X —18A(1a1b)7.5KW410,000
HGC25 11NS X —25A(1a1b)11KW495,000
HGC32 22NS X —32A(2a2b)15KW720,000
HGC40 22NS X —40A(2a2b)18.5KW900,000
HGC50 22NS X —50A(2a2b)22KW990,000
HGC65 22NS X —65A(2a2b)30KW1,250,000
HGC75 22NS X —75A(2a2b)37KW1,600,000
HGC85 22NS X —85A(2a2b)45KW1,900,000
HGC100 22NS X —100A(2a2b)55KW2,250,000

CONTACTOR (AC/DC Magnetic Contactor)

Mã hàngIn(A)C. SuấtĐơn giá (VNĐ)
HGC115 22NS F —115A(2a2b)60KW2,900,000
HGC130 22NS F —130A(2a2b)65KW2,995,000
HGC150 22NS F —150A(2a2b)75KW3,850,000
HGC185 22NS F —185A(2a2b)90KW4,950,000
HGC225 22NS F —225A(2a2b)132KW5,850,000
HGC265 22NS F —265A(2a2b)147KW7,950,000
HGC300 22NS F —300A(2a2b)160KW8,700,000
HGC400 22NS F —400A(2a2b)220KW9,800,000
HGC500 22NS F —500A(2a2b)250KW16,150,000
HGC630 22NS F —630A(2a2b)330KW20,500,000
HGC800 22NS F —800A(2a2b)400KW25,500,000

KHÓA LIÊN ĐỘNG

Mã hàngTiếp điểmĐơn giá (VNĐ)
HGCIU40HGC9 ~ 40160,000
HGCIU100HGC50 ~ 100165,000
HGCIU265HGC115 ~ 265300,000
HGCIU800HGC300 ~ 8001,200,000

CONTROL RELAY (4b/ 1a3b/ 2a2b/ 3a1b/ 4a)

Mã hàngTiếp điểmĐơn giá (VNĐ)
HGR–XS X220AC220V430,000
HGR–TS D110DC110V540,000

CUỘN HÚT CONTACTOR (AC220V 50Hz)

Mã hàngTiếp điểmĐơn giá (VNĐ)
HGCOL18 X—HGC9 ~ 18138,000
HGCOL40 X—HGC25 ~ 40138,000
HGCOL65 X—HGC50 ~ 65196,000
HGCOL100 X—HGC75 ~ 100220,000
HGCOL150 F—HGC115 ~ 1501,150,000
HGCOL265 F—HGC185 ~ 2651,480,000
HGCOL500 F—HGC300 ~ 5002,620,000
HGCOL800 F—HGC630, 8003,520,000

CUỘN HÚT CONTACTOR (DC)

Mã hàngTiếp điểmĐơn giá (VNĐ)
HGCOL18 D—HGC9 ~ 18210,000
HGCOL40 D—HGC25 ~ 40220,000
HGCOL65 D—HGC50 ~ 65230,000
HGCOL100 D—HGC75 ~ 100260,000

CONTACTOR (DC COIL)

Mã hàngTiếp điểmĐơn giá (VNĐ)
HGC9 11NSD9A (1a1b)450,000
HGC12 11NSD12A(1a1b)475,000
HGC18 11NSD18A(1a1b)560,000
HGC25 11NSD25A(1a1b)575,000
HGC32 11NSD32A(1a1b)750,000
HGC40 21NSD40A(2a1b)950,000
HGC50 21NSD50A(2a1b)1,050,000
HGC65 21NSD65A(2a1b)1,350,000
HGC75 21NSD75A(2a1b)1,950,000
HGC85 21NSD85A(2a1b)2,400,000
HGC100 21NSD100A(2a1b)2,500,000

Báo giá MÁY CẮT KHÔNG KHÍ (ACB)

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ – ACB 3P UAS type, loại cố định

Mã hàngIn (A)Icu(kA)Đơn giá(VND)
UAS06A 3H M2C2S250T630A6547,000,000
UAS08A 3H M2C2S250H800A6547,500,000
UAS10A 3H M2C2S250J1000A6548,000,000
UAS12A 3H M2C2S250K1250A6551,000,000
UAS16A 3H M2C2S250L1600A6552,000,000
UAS20B 3H M2C2S250M2000A8565,000,000
UAS25B 3H M2C2S250N2500A8571,000,000
UAS32B 3H M2C2S250P3200A8581,000,000

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ – ACB 3P UAS type, loại ngăn kéo

Mã hàngIn (A)Icu(kA)Đơn giá(VND)
UAS06A 3B M2C2S250T630A6560,500,000
UAS08A 3B M2C2S250H800A6562,000,000
UAS10A 3B M2C2S250J1000A6563,000,000
UAS12A 3B M2C2S250K1250A6568,000,000
UAS16A 3B M2C2S250L1600A6570,500,000
UAS20B 3B M2C2S250M2000A8583,500,000
UAS25B 3B M2C2S250N2500A8592,000,000
UAS32B 3B M2C2S250P3200A85103,000,000

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ – ACB 3P UAN type, loại cố định

Mã hàngIn (A)Icu(kA)Đơn giá(VND)
UAN06A 3H M2C2S250T630A8552,000,000
UAN08A 3H M2C2S250H800A8552,500,000
UAN10A 3H M2C2S250J1000A8553,000,000
UAN12A 3H M2C2S250K1250A8555,500,000
UAN16A 3H M2C2S250L1600A8557,000,000
UAN20A 3V M2C2S250M2000A8561,000,000
UAN20B 3H M2C2S250M2000A10072,000,000
UAN25B 3H M2C2S250N2500A10079,000,000
UAN32B 3H M2C2S250P3200A10095,000,000
UAN40B 3H M2C2S250Q4000A100108,000,000
UAN40C 3H M2C2S250Q4000A100145,000,000
UAN50C 3H M2C2S250S5000A100150,000,000
UAN63D 3V M2C2S250X6300A150225,000,000

Thiết bị điện Huynhdai không những rẻ mà còn nổi tiếng với vận hành ổn định, linh kiện chất lượng. Nếu bạn cần báo giá chính xác về các thiết bị điện Huynhdai sử dụng trong dân dụng cũng như công nghiệp có thể để lại địa chỉ liên hệ ngay dưới bài viết này nhé.

Bài Trước: Dây cáp điện LS Vina

Bài Tiếp: Dây điện CADI-SUN